Autoliv väljer ny styrelseledamot

(Stockholm, 2014-03-24) – – – Autoliv Inc. – världens ledande bilsäkerhetsföretag, har valt Franz-Josef Kortüm till ny ledamot av bolagets styrelse.  

Mr. Kortüm har en lång och imponerande karriär inom fordonsindustrin. Han började 1994 på Webasto SE, en ledande tysk fordonsleverantör av tak och värmesystem. Från 1998 till 2012 var han VD och koncernchef för Webasto.

Mellan åren 1976 till 1992 hade Mr Kortüm olika befattningar hos Daimler AG, bland annat som chef för den tyska kommersiella fordonsdivisionen under perioden 1989-1991. Han lämnade Daimler 1992 och började hos Audi AG där han 1993 till 1994 var verkställande direktör.

Förutom det nya uppdraget som styrelseledamot i Autoliv, är Mr. Kortüm vice ordförande i Webasto SE’s styrelse, styrelseordförande i Brose Fahrzeugteile Gmbh&Co. KG och styrelseledamot i Wacker Chemie AG. Tills nyligen var Franz-Joseph Kortüm också styrelseledamot i Schaeffler AG. Från 2004 t.o.m. 2012 var han styrelseledamot i det Tyska bilindustriförbundet, VDA och vice talman för underleverantörerna inom den tyska bilindustrin.

“Jag är mycket nöjd med att välkomna Franz-Josef Kortüm till Autoliv’s styrelse. Hans långa erfarenhet från bilindustrin och erkända ledarskap kommer att vara värdefulla tillgångar för styrelsens framtida arbete”, sade Jan Carlson, VD och Koncernchef för Autoliv.

Franz-Josef Kortüm är född 1950. Han har en examen från universitet i Regensburg i Tyskland.

Autolivs styrelse har bedömt att Franz-Joseph Kortüm uppfyller kraven på oberoende ledamot enligt New York-börsens regler och bestämmelser.

Ett fotografi på Autolivs nya styrelseledamot finns bifogat med pressreleasen.

Förfrågningar:

Jan Carlson, VD och Koncernchef Autoliv Inc.                                                                 Tel 08-587 20 600

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med över 56 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv 18 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag
Med undantag för de uppgifter i denna rapport som avser förfluten tid, är uppgifterna i rapporten av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl. a. (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt, samt övriga risker som beskrivs i Autolivs 10-K- och 10-Q-rapporter till SEC. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska

finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter i denna rapport som är s k “forward-looking statements” åberopar vi det skydd som ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar