Autoliv Världsstörst På Tändare Till Krockkuddar

Autoliv Världsstörst På Tändare Till Krockkuddar (Stockholm, 00-03-13) - Världens ledande bilsäkerhetsföretag, Autoliv Inc., har ingått ett avtal om att förvärva det börsnoterade amerikanska bolaget OEA Inc. och kommer att lägga ett bud - värt 1,7 miljarder kronor på OEAs aktier. Det amerikanska företaget är världens näst största tillverkare av tändare till krockkuddar och Autolivs viktigaste externa leverantör av sådana tändare. Autoliv erbjuder 10 dollar per aktie eller totalt 206 milj dollar. OEA omsatte under 1999 knappt ca 2,1 miljarder kr (250 milj dollar). Affären förutsätter sedvan-liga myndighetstillstånd och att ägare med minst 50% av aktierna i OEA accepterar budet. Under 1999 tillverkade OEA 32 miljoner tändare för krockkuddar. Dessutom tillverkar OEA gasgeneratorer för krockkuddar och produkter för flyg- och rymdindustrin. "Vi räknar med att kunna skapa betydande synergieffekter genom att integrera OEAs verksamhet i Autolivs. Förvärvet bör därför få en marginellt positiv effekt på Autolivs nettoresultat i år och större effekt redan nästa år", säger Autolivs VD och koncernchef Lars Westerberg. "Förvärvet gör också Autoliv till en ännu bättre partner till de amerikanska bilföretagen genom att bredda kompetensen i USA. Vi har visserligen ett bolag för tändare i Europa, men vi har hittills inte haft denna specialkompetens i USA, trots att vi tillverkar fler gasgeneratorer för krockkuddar i USA än i Europa. OEA blir därför ett bra komplement". "Tändarmarknaden står inför en snabb tillväxt, nu när "smarta krockkuddar" kommer att införas på nästan alla nya bilar. Dessa krockuddar behöver minst två tändare och inte bara en som hittills. Även bilens bältessträckarna har tändare till sina mikrogasgeneratorer, och efterfrågan på bältessträckare stiger just nu mycket snabbt i USA. I framtiden kan det därför finnas så många som 15 tändare i varje bil", förklarar Lars Westerberg. "Härtill kommer att OEA är ledande när det gäller teknisk utveckling av s k IFS (Intelligent Firings Squibs), nästa generation tändare. Det ger möjlighet att koppla alla tändare i en bil till samma el-slinga (s.k. Bus) genom att varje tändare programeras att bara reagera för sin egen kodsignal. Därigenom kan vi sänka våra kunders - biltillverkarnas - kostnader för airbaginstallationer". "OEAs tillverkning av gasgeneratorer, som inleddes 1996, går med förlust, men vi hoppas kunna vända utvecklingen genom att utnyttja vår egen framgångsrika gasgeneratorverksamhet i USA", slutar Autolivs VD och koncernchef.. Divisionen för flyg- och rymdindustrin, som bl a tillverkar drivmedel för katapultstolar, svarar för knappt 20% av OEAs omsättning. OEA har 1.700 anställda varav 1.300 är verksamma i divisionen för bilprodukter. Huvudkontoret ligger i Denver, Colorado. Tillverkning bedrivs i Colorado, Utah, Kalifornien och Frankrike. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva aktierna i OEA. Autoliv kommer att tillsända OEAs aktieägare ett prospekt och uppmanar aktieägarna att läsa detta då det innehåller viktig information om erbjudandet. Prospektet kommer också att finnas tillgängligt på den amerikanska finansinspektionen SEC:s hemsida www.sec.gov. För ytterligare upplysningar: - Hemsida: www.autoliv.com - Lars Westerberg, VD och koncernchef. Tel. 0705 / 91 10 37 - Mats Ödman, Informationschef, Tel. 08 / 58 72 06 23 eller mob. 0708 / 32 09 33 Autoliv Inc. Autoliv North America, Inc. Klarabergsviadukten 70, Sec. E 1320 Pacific Drive P. O. Box 703 81, SE-107 24 Auburn Hills, MI 48326-1569, USA Stockholm, Sweden Tel +46 (8) 58 72 06 00, Tel +1 (248) 475-0409, Fax +46 (8) 411 70 25 Fax +1 (248) 475-9831 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar