Autolivs årsredovisning för 2012 är tillgänglig

(Stockholm, 2013-02-22) – – –  Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har idag registrerat sin s.k. 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Detta dokument på engelska innehåller text och siffror för bolagets årsredovisning för 2012. Dokumentet är  tillgängligt på SECs hemsida www.sec.gov.

Den kompletta årsredovisningen på engelska med bilder och diagram finns i en nedladdningsbar version på Autolivs hemsida www.autoliv.com, se länk på hemsidan och under ”Inves­tors/Financial Reports & Presentations”.

Bolagsstämmohandlingar

Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga från den 25 mars tillsammans med övriga handlingar för 2013 års bolagsstämma.

Aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 11 mars 2013 kommer att vara berättigade att delta och rösta vid stämman som kommer att hållas den 7 maj i Chicago. De röstberättigade aktieägarna kommer att erhålla en kallelse som post i den sista veckan i mars. I kallelsen ges anvisningar om hur man kan rösta och hur man kan beställa samtliga bolagsstämmohandlingar.

För ytterligare upplysningar:

Mats Ödman, V.P. Corporate Communication. Tel 08-587 20 623

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar