Autolivs årsredovisning för 2015 är tillgänglig

 (Stockholm, 2016-02-19) – – – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har idag registrerat sin s.k. 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Detta dokument på engelska innehåller text och siffror för bolagets årsredovisning för 2015. Dokumentet är tillgängligt på SECs hemsida www.sec.gov.  

Den kompletta årsredovisningen på engelska med bilder och diagram finns i en nedladdningsbar version på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

I början på mars kommer även en version för läsplattor att erbjudas via App Store and Google Play. 

Bolagsstämmohandlingar 

Tryckta exemplar av årsredovisningen och det s.k. proxy dokumentet kommer att finnas tillgängliga från slutet av mars tillsammans med övriga handlingar för 2016 års bolagsstämma. Dessa dokument kan beställas från koncernens hemsida. 

Aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 14 mars 2016 kommer att vara berättigade att delta och rösta vid stämman som kommer att hållas den 10 maj i Chicago, USA. De röstberättigade aktieägarna kommer att erhålla en kallelse med post eller med e-post i slutet av mars. I kallelsen ges anvisningar om hur man kan rösta och hur man kan beställa eller ladda ner samtliga bolagsstämmohandlingar. 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Vice President Corporate Communications, Tel +46 (8) 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 60 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 20 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2015 c:a 9,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar