Autolivs forskningschef hedras med amerikansk utmärkelse för framstående trafiksäkerhetsforskning

(Stockholm, 5 juni 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännagav idag att forskningschef Ola Boström hedrats med en amerikansk utmärkelse för framstående trafiksäkerhetsforskning.

Autolivs forskningschef Ola Boström fick utmärkelsen på den internationella konferensen Enhanced Safety of Vehicles, ESV, som pågår den 5-8 juni 2017 i Detroit, USA.

"Ola Boström får utmärkelsen som ett erkännande och en uppskattning för sin betydelsefulla vetenskapliga forskning. Hans bidrag till forskningen inom nackskador ligger idag till grund för ytterligare forskning, utveckling och validering, och den används bland annat i EuroNCAPs trafiksäkerhetsprogram. Förutom forskningen på nackskador har Boström under de senaste 20 åren även genomfört annan betydande trafiksäkerhetsforskning kring exempelvis mer avancerat säkerhetsbälte och krockkuddar i komplexa olyckor, såsom vid sidokollisioner eller där bilen rullar runt, samt skydd för äldre och barn," sa Tim Johnson, chef för fordonsforskning och test center på NHTSA, the National Highway Traffic Safety Administration.

"Det är en stor ära att få ta emot detta prestigefulla pris, då det är en bekräftelse på det arbete jag och mina kollegor gör på Autoliv," sa Ola Boström, Autolivs forskningschef. "Vi fokuserar på att fler liv ska kunna räddas i verkliga trafiksituationer – och de innovationer vi tar fram baseras på omfattande forskning."

Autoliv presenterar tio vetenskapliga artiklar på ESV-konferensen och delar där med sig av resultat från både egenfinansierade och gemensamma forskningsprojekt. Dessa rör barnsäkerhet, fördelar med för-försträckare, åtgärder för underglidning, test och utvärderingsmetoder som förbättrar passiva säkerhetslösningar, analys av olycksstatistik och simulationer innan trafikolyckor inträffar samt alkoholdetektering.

Som ett av FNs hållbarhetsmål ingår att halvera antalet trafikdöda och skadade. "För att detta ska bli verklighet krävs kontinuerliga innovationer inom fordonsindustrin. Idag kan våra lösningar inte bara skydda passagerare vid en trafikolycka, våra aktiva säkerhetssystem kan även minska olyckans omfattning och till och med hindra den från att inträffa. Dagens utmaning är att förstå hur föraren ska våga lita på de system som används i självkörande bilar, så att säkerhetssystemet kan nå sin fulla potential," sa Ola Boström.

Följande vetenskapliga artiklar presenteras på ESV-konferensen:

Pre-crash triggered pretensioning of the seat belt for improved safety
By: Bengt Pipkorn, Jacob Wass
Paper No.17-0104-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000104.pdf

Investigation of pelvis kinematics for various lap belt positions and an inflatable pelvis restraint cushion using a human body model of a female occupant
By: Krystoffer Mroz, Bengt Pipkorn, Hyung Joo Kim, Jeff Crandall
Paper No.17-0350-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000350.pdf

An overview of car-to-two-wheeler accidents in china: guidance for AEB assessment
By: Bo Sui, Shengqi Zhou, Xiaohua Zhao, Nils Lubbe
Paper No.17-0204-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000204.pdf

Rear seat safety for children aged 4-12: identifying the real-world needs towards development of countermeasures
By: Lotta Jakobsson, Katarina Bohman, Isabelle Stockman, Mats Svensson, Maria Wimmerstedt
Paper No.17-0088-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000088.pdf

Seatbelt pre-pretensioner effect on child sized dummies during run-off road events
By: Isabelle Stockman, Katarina Bohman, Lotta Jakobsson
Paper No.17-0125-O
http://tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2017.1312000

Safety Enhanced Innovations for Older Road Users (Seniors): Further Development of Test and Assessment Procedures Towards an Improved Passive Protection of Pedestrians and Cyclists
By: Oliver Zander, Julian Ott, Marcus Wisch, Andre Eggers, Alba Fornells, Therese Fuchs, David Hynd, Paul Lemmen, Mark Burleigh, Francisco Lopez-Valdes, Andrea Luera, Christer Lundgren
Paper No.17-0268-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000268.pdf

Passive In-Vehicle Driver Breath Alcohol Detection Using Advanced Sensor Signal Acquisition and Fusion
By: Jonas Ljungblad, Bertil Hök, Håkan Pettersson
Paper No.17-0067-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000067.pdf

A New Generic Frontal Occupant Sled Test Set-Up Developed Within the EU-Project Seniors
By: Andre Eggers, Julian Ott, Bengt Pipkorn, Dan Bråse, Krystoffer Mroz, Francisco Lopez Valdes, David Hynd, Steffen Peldschus
Paper No.17-0261-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000261.pdf

Prospective Effectiveness Assessment of ADAS and Active Safety Systems Via Virtual Simulation: A Review of the Current Practices
By: Stephanie Alvarez, Yves Page, Ulrich Sander, Felix Fahrenkrog, Thomas Helmer, Olaf Jung, Thierry Hermitte, Michael Düring, Sebastian Döring, Olaf op den Camp
Paper No.17-0346-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000346.pdf

IGLAD - International Harmonized In-Depth Accident Data
By: Joerg Bakker, Lars Hannawald, Florian Spitzhuettl, Hanna Jeppsson, Alejandro Longton, Ernst Tomasch
Paper No.17-0248-O
http://indexsmart.mirasmart.com/25esv/PDFfiles/25ESV-000248.pdf

För ytterligare information kontakta:

Cathrine Stjärnekull, Autoliv Corporate Communications Director                 Tel +46 (0)8 58 72 06 81

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 68 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2015 c:a 9,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv omkring 73 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia