Autolivs och Volvo Cars joint venture för självkörande bilar, Zenuity, startar sin verksamhet

Stockholm, 18 april 2017) – – – Zenuity, joint venture-bolaget mellan Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) och Volvo Cars startar sin verksamhet idag.  Zenuity är ny aktör på den globalt växande marknaden för mjukvarusystem till självkörande bilar. Detta är första gången en tillverkare av pre­mium­bilar går samman med en huvudleverantör för att utveckla ledande avancerade förarassistanssystem (ADAS) och teknologier till själv­körande bilar (AD).

”Med Zenuity kan vi leverera världsledande, robusta lösningar till självkörande bilar. Den kombinerade erfarenheten hos Autoliv som är världsledande inom bilsäkerhet och Volvo Cars som tillverkar premiumbilar säkerställer lösningar som tillgodoser de behov bilister har i verkliga trafiksituationer,” sa Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef för Autoliv.

”Volvo Cars slår samman sin know-how med Autolivs för att skapa en världsledare inom säkerhetssystem för självkörande bilar. Med Zenuity tar vi ytterligare ett steg mot att leverera denna spännande teknologi,” sa Håkan Samuelsson, VD och koncernchef för Volvo Cars.

”De senaste nio månaderna har vi arbetat hårt för att starta Zenuity och jag är mycket glad över att vi nu är redo. Biltillverkarnas initiala intresse för Zenuity är mycket uppmuntrande och vi ser fram mot att leda utvecklingen av nästa generations bilar, som är både säkrare och mer automatiserade,” sa Dennis Nobelius, VD för Zenuity.

Autoliv gör i samband med tillträdet en investering i joint venture-bolaget på totalt cirka 1,1 miljarder kronor, där den stora merparten utgör ett kapitaltillskott, men inkluderar även immateriella rättigheter, know-how och personal. Även Volvo Cars bidrar med immateriella rättigheter, know-how och personal. Som tidigare kommunicerats ägs joint venture-bolaget av Autoliv och Volvo Cars 50/50. Bildandet av bolaget kommunicerades för första gången i september 2016.

Bakgrund
Zenuitys huvudkontor ligger i Göteborg och verksamheten bedrivs även i München, Tyskland, och i Detroit, USA. Initialt har joint venture-bolaget närmare 300 medarbetare, främst från Autoliv och Volvo Cars samt vissa nyrekryteringar. Antalet medarbetare i bolaget förväntas växa till drygt 600 på medellång sikt.

Både Autoliv och Volvo Cars licensierar och överför immateriella rättigheter från sina ADAS-system till joint venture-bolaget. Dessa blir utgångspunkten vid utvecklingen av nya ADAS-produkter och AD-teknologier. Zenuity väntas ha sina första ADAS-produkter till försäljning under 2019 och AD-teknologier kort därefter.

Zenuitys uppgift är att utifrån den senaste kunskapen om ADAS/AD utveckla robusta och flexibla lösningar som ligger i teknologins framkant – för dagens och morgondagens behov. Detta åstadkoms tack vare omfattande erfarenhet och lösningar som testats för verkliga behov. En plattform med modulbaserade lösningar säkerställer flexibla lösningar till kund i rätt tid. Zenuity vill dessutom forma branschen genom att leverera spjutspetslösningar som kontinuerligt flyttar fram gränserna för AD-teknologin.

Genom att vara ledande inom AD-teknologin kombinerat med Zenuitys affärsmodell förväntar sig ägarna tre aspekter i värdeskapandet. För det första innebär affärsmodellen att värdet av joint venture-bolaget kommer öka. För det andra ser Autoliv detta som ett tydligt steg mot att utveckla sitt fokus inom aktiv säkerhet. För det tredje ser Volvo Cars att detta joint venture säkerställer en världsledande kompetens inom detta avgörande teknologiska område.

Autoliv är exklusiv leverantör och distributör av Zenuitys produkter till tredje part, och vare sig kunder eller ägare har exklusivitet. Volvo Cars får tillgång till produkterna direkt från joint venture-bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Jönsson, Group Vice President Communications, Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning under 2016 uppgick till 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) med svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag
Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåt­blickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utveckling som Autoliv, Inc. eller dess ledning tror eller förväntar sig kunna inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, även de vad gäller joint venture-bolagets framgång vad avser produktutveckling och produkterbjudande, dess förmåga att stärka vår konkurrensförmåga och uttalanden om verksamhet, kunder, expansion och intäkter från detta joint venture, grundas på nuvarande förvänt­ningar, diverse antaganden och data gjord tillgänglig av tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, all­männa osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan leda till det faktiska resultatet, utförandet eller prestationen, väsentligen avviker från det resultat, utförande eller prestation som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker, osäkerhet och andra faktorer kan komma att innebära att det faktiska resultatet bli betydligt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits i framåtblickande uttalanden, däribland och utan begränsning, förmågan för parterna till joint venture att framgångsrikt integrera verksamheten och personal i det nya bolaget, förmågan för joint venture-bolaget att utveckla framgångsrika produkter, förändringar, konkurrenssituationen och andra osäkerhetsfaktorer inom marknaden för självkörande bilar och därtill relaterade marknader, osäkerhetsfaktorer kring joint-venture bolaget framtida finansiella och operationella utveckling, utvecklingen av lagstiftningen kring självkörande bilar och påverkan av förändringar på den finansiella marknaden eller den globala ekonomin. För uppgifter och uttalanden i detta och i andra dokument som är framåtblickande, s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd enligt ”safe harbor” för framåtblickande uppgifter som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. V
i uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden vid fall av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning under 2016 uppgick till 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar