Förändringar i Autolivs styrelsekommittéer

(Stockholm, november 6, 2013) – – –Autolivs styrelsemedlem George A. Lorch har utnämnts till medlem av bolagets Revisionskommitté, han kommer också att anta rollen som ordförande för Nominerings och Corporate Governance kommittén. Styrelsemedlemmen Xiaozhi Liu har utnämnts till medlem av Nominerings och Corporate Governance kommittén.

Förändringarna görs som en följd av Bo I Anderssons tidigare kommunicerade utträde ur Autolivs styrelse och dess kommittéer, som trädde i kraft idag. Styrelsen har också begärt att George Lorch som under december månad blir 72 år kvarstår i styrelsen under ca ett års tid, trots att han enligt bolagets regler vid den åldern skulle ha lämnat in en begäran om utträde ur styrelsen.

Från och med idag kommer Autolivs styrelse att ha följande kommittémedlemmar:

Revisionskommittén; Robert W. Alspaugh (Ordförande), George A. Lorch, James M. Ringler

Kompensationskommittén: James M. Ringler (Ordförande), Xiaozhi Liu, George A. Lorch

Nominerings och Corporate Governance kommittén: George A. Lorch (Ordförande), Xiaozhi Liu, Kazuhiko Sakamoto

Compliance kommittén: Kazuhiko Sakamoto (Ordförande), Robert W. Alspaugh, Xiaozhi Liu

Förfrågningar:
Thomas Jönsson, VP Corporate Communications, Autoliv Inc.                                                                
Tel +46-8-587 20 627

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med över 55 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2012 c:a  8,3 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB).
Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar