GM ger Autoliv erkännande för leveransförmåga, kvalitet och innovation

(Stockholm, 9 maj 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, hedrades med General Motors utmärkelse Årets leverantör under GMs konferens som hölls i Orlando, Florida fredagen den 20 april 2018.

GM uppmärksammade 132 av sina bästa leverantörer från 17 länder då dessa konsekvent överträffat GMs förväntningar och bidragit med betydande värde eller nya innovationer. Denna gång gick utmärkelsen till fler leverantörer än någon gång tidigare sedan priset instiftades 1992. Autoliv fick utmärkelsen för sjunde gången.

”Detta är ett tillfälle när General Motors får uppmärksamma de allra bästa leverantörerna,” sa Steve Kiefer, GMs SVP, Global Purchasing and Supply Chain. ”Fordonsindustrin transformeras i en otrolig takt. Goda relationer med våra leverantörer är grunden till dagens starka utbud av fordon och dessa möjliggör också morgondagens avancerade fordon och mobilitetstjänster.”

Mer än 45% av årets pristagare fick även utmärkelsen 2016.

GMs utmärkelse Årets leverantör går till leverantörer som utmärker sig genom att möta kriterier för kvalitet, utförande, innovation och kostnadseffektivitet. De företag som fått General Motors utmärkelse erbjuder produkter och tjänster inom fordonskomponenter, leverantörskedja och logistik, kundrelationer, eftermarknad och indirekta tjänster.

”Vi är mycket stolta över att få General Motors utmärkelse Årets leverantör 2017 för elektronik och säkerhetskomponenter,” sa Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Autoliv. ”På Autoliv har vi som målsättning att leverera produkter som avstyr allvarliga trafikolyckor och, när olyckan inte går undvika, minskar skadornas omfattning. Samtidigt fokuserar vi alltid på att konsekvent erbjuda kunderna hög kvalitet. Vi uppskattar vårt nära samarbete med GM och är hedrade över att få bidra i deras strävan att alltid leverera branschens bästa bilar.”

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än
72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Om General Motors Co.

General Motors Co.(NYSE:GM, TSX: GMM) med partners tillverkar fordon i 30 länder, och företaget har ledande positioner på världens största och snabbast växande fordonsmarknader. GM, dess dotterbolag och samriskbolag säljer bilar under varumärkena Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall och Wuling. Ytterligare information, inklusive OnStar, ledande inom fordonssäkerhet och informationstjänster, finns på http://www.gm.com

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar