Inbjudan till investerardag för Autoliv och Veoneer – webb och telefonkonferens

(Stockholm 23 maj 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, anordnar två investerardagar för att presentera Autoliv och Veoneer efter den tilltänkta avknoppningen. Investerardagen den 31 maj 2018 kommer att webbsändas.

Autoliv, Inc. anordnar två investerardagar, en 31 maj 2018 i Stockholm och en 4 juni 2018 i New York. Investerardagen i Stockholm kan man följa som webbsändning på www.autoliv.com mellan kl 09.00-15.30.

Det finns också möjlighet att ringa in till telefonkonferensen.

Storbritannien (nationellt): 0800 279 7204   

USA/Canada (nationellt): 800-289-0571

Sverige (nationellt): 0200 883 464                                    

Internationellt: +44 (0)330 336 9411                                                                                  

Confirmation Code: 4219973 

Detaljer kring webbsändning, agenda och presentationer kommer publiceras på hemsidan autoliv.com på morgonen den 31 maj. En pressrelease kommer också publiceras innan Investerardagen börjar. Strax efter att konferensen avslutats kommer en ljudfil och en avskrift att finnas på hemsidan. Dessa kommer vara tillgängliga under ett år.

För ytterligare information:

Media: Thomas Jönsson, Corporate Communications, tel +46 (0)8 5872 0627

Investerare & Analytiker, Anders Trapp, Investor Relations, tel +46 (0)8 58 72 06 71

Investors & Analysts, Ray Pekar, Investor Relations, tel +1 (248) 794 453

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden omfattar uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. eller dess ledning tror eller förväntar sig kunna inträffa, däribland sådant som relateras till tidpunkt för investerar och analytikerdagar, förväntad avknoppning samt hur Autoliv och Veoneer förväntas prestera efter genomförd avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden och/eller data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dessa. Emellertid kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dylika uttalanden i sig alltid är avhängiga kända och okända risker samt allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare uttalanden. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar på den globala fordonsmarknaden, kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar