Kvartalsrapport Oktober - December 2010

Försäljning:1.907 MUSD

Rörelsemarginal:12,7%

Kassaflöde:326 MUSD

Vinst per aktie:1,89 USD

(Stockholm, 2011-02-01) – – –Världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) rapporterar återigen ett rekordkvartal.

Under perioden oktober-december 2010 steg rörelseresultatet till 243 MUSD, vinsten före skatt till 231 MUSD, nettovinsten till 179 MUSD och vinsten per aktie till 1,89 USD efter utspädning. Bruttomarginalen uppgick till 22,2% och rörelsemarginalen till 12,7%.

Även kassaflödet var rekordhögt med 326 MUSD i operativt kassaflöde och med 245 MUSD före finansiering.

Försäljningen ökade med 14% till 1.907 MUSD med en organisk försäljningstillväxt på 12% vilket ska jämföras med ökningen av den underliggande globala bilproduktionen på 9%.

Under det första kvartalet 2011 beräknas koncernens försäljning öka med ungefär 20% jämfört med samma kvartal 2010, inklusive en organisk ökning på mer än 10%. Nuvarande bilproduk­tionsplaner från IHS indikerar att koncernens helårs­försäljning bör öka med mer än 10%, inklusive en organisk ökning på ca 6%. Rörelse­marginalen förväntas uppgå till minst 11,5% både under kvartalet och helåret 2011.

En telefonkonferens på engelska kommer att hållas idag, den 1 februari kl 15.00. Gå till vår hemsida www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen.


Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning under 2016 uppgick till 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar