Kvartalsrapport Juli - September 2007

Försäljning: + 10% till 1.557 MUSD
EBIT: + 8% till 110 MUSD
Starkt Kassaflöde

(Stockholm, 2007.10.25) – – – För perioden juli-september rapporterar världens ledande bilsäkerhetskoncern Autolivs Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) nya rekord för ett tredje kvartal i försäljning, rörelseresultat och kassaflöde.

Jämfört med samma kvartal 2006 ökade försäljningen med 10% till 1.557 MUSD, huvudsakligen tack vare en 6 procentig organisk försäljningsökning. Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 110 MUSD, vilket resulterade i en marginal på 7,1%. Resultatet före skatt ökade med 3% till 95 MUSD, medan den rapporterade nettovinsten och vinsten per aktie sjönk med 48% respektive 45% till 63 MUSD och 81 cents per aktie. Det tredje kvartalet 2006 var påverkat med 66 MUSD av en upplösning av vissa skattereserver och vissa andra engångsskatteposter. Exkluderas dessa effekter, som motsvarar 80 cents per aktie, ökade nettovinsten med 13% och vinsten per aktie med 19%.

Kassaflödet från verksamheten uppgick till 148 MUSD. Kassaflödet före finansiering var $78 miljoner.

Koncernens försäljning under det fjärde kvartalet beräknas öka med ca 8%. Rörelsemarginalen förväntas överstiga 9,0% jämfört med 8,5% i samma kvartal 2006.

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.00 på engelska, tel +44-207-947-5033. Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under “News/Calendar”.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar