Kvartalsrapport April - Juni 2010

Försäljning:                 1 802 MUSD
Rörelsemarginal:         12,7%
Kassaflöde:                  251 MUSD
Vinst per aktie:            1,60 USD

(Stockholm, 2010-07-23) – – – För kvartalet april-juni 2010 rapporterar världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) sitt högsta rörelseresultat och sin högsta rörelsemarginal någonsin på 229 MUSD respektive 12,7%. Försäljningen ökade med 51% jämfört med samma kvartal 2009 till 1 802 MUSD.

Justerat för förvärv och valutaeffekter ökade försäljningen organiskt med 40% jämfört med ökningen i global bilproduktion på 29%.

Resultatet före skatt ökade till 206 MUSD, nettoresultatet till 146 MUSD och vinsten per aktie till 1,60 USD efter utspädning. Kostnader för förtida inlösen av skuld påverkade resultatet före skatt negativt med 12 MUSD.

Verksamheten genererade ett positivt kassaflöde på 251 MUSD och 195 MUSD före finansiering. Nettolåneskulden fortsatte att sjunka till 417 MUSD trots utgifter på sammanlagt 181 MUSD sedan årsskiftet för förvärv, omstruktureringar och skuldinlösen.  

Under det tredje kvartalet 2010 beräknas den rapporterade försäljningen öka med nästan 25% jämfört med samma kvartal 2009, inklusive en organisk ökning på minst 20%. Rörelsemarginalen förväntas bli minst 10%. Baserat på IHS:s (CSM:s) nuvarande produktionsprognoser skulle koncernens helårsförsäljning öka med nästan 35% och den organiska ökningen uppgår till ca 28% med en marginal för helåret på mer än 11%.  

En telefonkonferens på engelska kommer att hållas idag, den 23 juli, kl 14.00. Gå till vår hemsida www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer och inloggningskod.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar