Kvartalsrapport April – Juni 2014

Stabil tillväxt på de flesta marknader

(Stockholm, 2014-07-18) – – – För det andra kvartalet 2014 rapporterar Autoliv en försäljning på 2.383 MUSD, företagets högsta kvartalsförsäljning någonsin. Den organiska försäljningen (ej U.S. GAAP, se tabell) ökade med mer än 7%. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 9,3%.

Förväntan vid kvartalets början var en organisk tillväxt på ”runt 5%” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 9%”. Under kvartalet hade företaget kostnader relaterade till förlikningen av ett grupptalansmål i USA på runt 70 MUSD. Företaget återförde under kvartalet totalt 146 MUSD till aktieägarna genom återköp av aktier och utdelningar. Företaget säkrade också 1,25 miljarder USD i långfristig finansiering till en genomsnittlig ränta på 3,84% genom en riktad emission av obligationer i USA.

Under det tredje kvartalet 2014 förväntas försäljningen växa med runt 6% organiskt och den justerade rörelsemarginalen bli runt 8,5%. För helåret är indikationen nu för en organisk försäljningstillväxt på mer än 6% och en justerad rörelsemarginal på runt 9%.

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, Styrelseordförande, VD och Koncernchef
“Under det andra kvartalet såg vi en stabil tillväxt på de flesta marknader, i synnerhet Nordamerika, Europa och Japan. Undantaget var Brasilien där vi såg en kraftig minskning av fordonsproduktionen. Dessutom fortsatte den starka utvecklingen i Kina och aktiv säkerhet, våra tillväxtmotorer under de senaste två åren.

Från låga produktionsnivåer växte bilproduktionen i Europa för det sjätte kvartalet i rad och den europeiska bilförsäljningen växte med 7% under första halvåret 2014. Just nu ser vi en långsam men uthållig återhämtning i Europa. Denna utveckling stödjer förbättringsprogrammet för vår europeiska rattverksamhet som utvecklas i linje med planen från förra året.

Tillväxten i Japan var en positiv överraskning. Vid kvartalets början förväntades en nedgång i bilproduktionen till följd av en ökning av den japanska konsumtionsskatten. Istället såg vi en mindre ökning och dessutom en fördelaktig produktmix för Autoliv vilket ledde till en tvåsiffrig tillväxt. En fortsatt återhämtning av den japanska ekonomin kan även framöver ge en positiv effekt på tillväxten av fordonsproduktionen.

Aktiv säkerhet visade stabil tillväxt under kvartalet och för att stödja fortsatt tillväxt och utveckling inom detta område har vi beslutat att öka utgifterna för forskning och utveckling.

I den nuvarande situationen där miljontals bilar återkallas av säkerhetsrelaterade skäl kan vikten av kvalitet inte överskattas. Vi fortsätter arbetet med att ytterligare stärka vår position som kvalitetsledare inom vår industri eftersom det vi gör handlar om att rädda liv.

Med dessa områden i fokus fortsätter vi att arbeta med vår tillväxtstrategi, vårt kvalitetsarbete och genomförandet av 2014 års förändringar.”

En telekonferens på engelska kommer att hållas idag, den 18 juli, kl. 15.00. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar