Kvartalsrapport april – juni 2017

Uppfyller målet för rörelsemarginalen trots oförändrad fordonsproduktion

(Stockholm, Sverige, 21 juli 2017) – För andra kvartalet 2017 rapporterar Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en försäljning på 2.545 MUSD. Den organiska försäljningen* för kvartalet ökade med 0,2%. Den redovisade rörelsemarginalen uppgick till 8,5% och den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 8,4%. (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).

Vid kvartalets början förväntades en organisk försäljningstillväxt på ”runt 2%” samt en justerad rörelsemarginal på ”runt 8,5%”. Att den organiska försäljningstillväxten blev lägre än förväntat speglar lägre kundavrop till följd av att fordonsproduktionen i Kina och Nordamerika var lägre än väntat.

Under tredje kvartalet 2017 förväntas den organiska försäljningen öka med 0-2% och den justerade rörelsemarginalen bli 7,5-8,0%. Förväntan för helåret är oförändrad med en justerad rörelsemarginal på runt 8,5% och en total försäljningsökning om runt 3%, samtidigt som vi nu förväntar oss en organisk försäljningstillväxt på runt 2%. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar).

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef
”Jag är nöjd med att vi fortsätter att göra bra ifrån oss inom Passive Safety och att proaktiva anpassningar till en svagare marknad i Kina och Nordamerika bidrog till att segmentet kan se tillbaka på ännu ett kvartal med tvåsiffrig rörelsemarginal, trots fortsatt stora investeringar för tillväxt. Eftersom vi hade ytterligare ett kvartal med bra effektivitet i verksamheten gjorde våra starka bruttomarginaler det möjligt att nå våra förväntningar på justerad rörelsemarginal*, trots att den organiska försäljningstillväxten* låg något under våra förväntningar till följd av lägre fordonsproduktion i Kina och Nordamerika. Orderingången för Passive Safety var fortsatt på en hög nivå i kvartalet.

Genom de strategiska överenskommelser som offentliggjordes i juni och juli stärkte vi vår förmåga att ta vara på framtida tillväxtmöjligheter inom Electronics. Samarbetet med NVIDIA och Velodyne stärker våra möjligheter ytterligare att utveckla nästa generations självkörande teknologier då vi får tillgång till NVIDIAs dataplattform med artificiell intelligens och Velodynes LiDAR sensorteknologi. Vår investering i Autotech medför en effektiv kartläggning av nya teknologier inom autonom körning. Electronics bokade under kvartalet en handfull mindre ordrar inom aktiva säkerhetssystem, inklusive en ny kund och en kamerasystemorder.

För att möta ett starkt momentum inom Passive Safety och Electronics fortsätter vi investera i kompetens och kapacitet. I den ständiga kampen om teknisk kompetens har vi lyckats överträffa målet att rekrytera 1.000 ingenjörer mellan juli 2016 och juni 2017. I kombination med bildandet av joint venture-bolaget Zenuity i april och de strategiska överenskommelser som tillkännagivits sedan dess ökar vi kontinuerligt vår förmåga att vinna nya affärer.

Vi följer noga den kommande ökningen av planerade nya fordonslanseringar, och jag är nöjd med att de fortlöper enligt plan. Vi ser fortfarande höga lagernivåer, låga försäljningstrender samt fortsatt osäkerhet i Kina och Nordamerika, därav ger vi ett intervall om 0-2% som indikation för organisk tillväxt* i tredje kvartalet.

Ett ständigt fokus på kvalitet, innovation och robusta produkter är viktigare än någonsin när vi framöver ska hantera ökade volymer och nya möjligheter, något vi kommer utveckla ytterligare på vår Kapitalmarknadsdag den 14 september 2017.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska i dag den 21 juli kl. 14:00. (CET). Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar