Kvartalsrapport april–juni 2015

6% organisk försäljningstillväxt och 9,5% justerad rörelsemarginal

(Stockholm 17 juli 2015) – – – För andra kvartalet 2015 rapporterar Autoliv en försäljning på 2.292 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten för kvartalet* ökade med 6,1 procent. Den justerade rörelsemarginalen* var 9,5 procent (ej US GAAP, se jämförelsetabell).

Vid kvartalets början förväntades en organisk försäljningstillväxt på runt 6 procent och en justerad rörelsemarginal på runt 9 procent.

Under tredje kvartalet 2015 förväntas försäljningen växa organiskt med över 7 procent. Den justerade rörelsemarginalen förväntas bli omkring 9 procent. Indikationen för helåret ligger fast på en organisk försäljningstillväxt på över 6 procent och en justerad rörelsemarginal runt 9,5 procent.

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef

”Autolivs starka organiska försäljningstillväxt fortsatte under andra kvartalet. Vår förmåga att fortsätta växa även när en tillväxtmarknad som Kina stannar upp visar på vår globala styrka. Europa och Nordamerika drev utvecklingen och redovisade stabila och balanserade ökningar inom både passiva och aktiva säkerhetsprodukter. Jag är mycket nöjd med att vi genom ett gediget arbete lyckades överträffa prognosen från kvartalets början för rörelsemarginalens utveckling.

Jag är särskilt nöjd med att vi ingått två viktiga avtal. Det ena är ett viktigt licensavtal med Volvo Car Corporation. Det ger oss möjlighet att bredda vårt erbjudande inom aktiv säkerhet och att förkorta ledtiderna för flera olika viktiga funktioner för aktiv säkerhet och automatisering. Det andra är ett avtal om förvärv av MACOM’s fordonsrelaterade affär, vilket kommer ytterligare möjligheter inom aktiv säkerhet genom GPS-modul relaterade produkter. Tillsammans ger dessa initiativ oss tillgång till viktiga byggblock för förebyggande säkerhet och system för automatisering i framtidens bilar.

Vi fortsätter att se positiva tecken i Västeuropa, men vi har fortfarande långt att gå innan Europa når tidigare rekordnivåer. Vi fortsätter att genomföra vårt kapacitetsanpassningsprogram och vi ökar ansträngningarna ytterligare för att skapa en effektiv framtida produktionsapparat i Europa. I Nordamerika uppvisar den totala fordonstillverkningen endast måttlig tillväxt, men marknaden verkar stabil med månatliga försäljningsvolymer på cirka 17 miljoner fordon på årsbasis. Situationen är gynnsam för oss eftersom vi kan optimera produktionen för ett högt kapacitetsutnyttjande.

Ett stort intresse för aktiva säkerhetsprodukter i både Europa och Nordamerika ledde till en stark organisk tillväxt* på 28 procent för det första halvåret. Till stor del drevs denna utveckling av mer attraktiva erbjudanden från biltillverkarna, och fler konsumenter väljer olika paketerbjudanden inom aktiv säkerhet när de köper en ny bil, vilket driver tillväxt.

För närvarande råder osäkerhet kring marknadsutvecklingen i Kina och vi vidtar åtgärder för att hantera situationen. Vi genomför en stram kostnadskontroll, men fortsätter samtidigt med vårt teknikarbete i Kina och med våra investeringar. Dessa åtgärder gör att vi till fullo kommer att kunna dra fördel av den långsiktiga tillväxten som enligt vår bedömning väntar för den kinesiska fordonsmarknaden. På kort sikt påverkades vi negativt av nedgången inom fordonstillverkningen, lägre leveransvolymer från lanseringar samt en negativ fordonsmix, inklusive modellövergångar.

En annan tillverkare har fått återkalla krockkuddar på grund av ett problem med defekta gasgeneratorer och denna process pågår fortfarande. Vi fokuserar på att stödja våra kunder på detta område där det behövs. För närvarande uppskattar vi att vi kommer att leverera upptill 20 miljoner gasgeneratorer främst under 2015 och 2016, men det är mycket svårt att fastställa den slutliga leveransvolymen.

Vi fortsätter 2015 med en tydlig första prioritet – fullt fokus på kvalitet.”

En telefonkonferens hålls den 17 juli, kl. 14:00 (CET) på engelska. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla kod och telefonnummer till telefonkonferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar