Kvartalsrapport Januari - Mars 2011

Försäljning:                        2.109 MUSD

Rörelsemarginal:              12,1%

Vinst per aktie:                  1,93 USD

(Stockholm, 2011-04-20)
– – – För perioden januari-mars 2011 rapporterar Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) – världens ledande bilsäkerhetsföretag – återigen ett rekordkvartal med koncernens högsta försäljning, rörelseresultat, nettovinst och vinst per aktie.  

Jämfört med samma kvartal 2010 ökade försäljningen med 23% till 2.109 MUSD och den organiska försäljningen med 14%, vilket var betydligt mer än ökningen av den underliggande globala bilproduktionen på 5%.

Rörelseresultatet förbättrades med 30% till 255 MUSD, resultatet före skatt med 34% till 240 MUSD, nettovinsten med 42% till 182 MUSD och vinsten per aktie efter utspädning med 39% till 1,93 USD.

Rörelsemarginalen steg till 12,1% från 11,4% under samma kvartal 2010.

Operativt kassaflöde uppgick till 141 MUSD och kassaflödet före finansiering till 63 MUSD.

Under det andra kvartalet 2011 beräknas koncernens organiska försäljning vara oförändrad jämfört med samma kvartal 2010 och den konsoliderade försäljningen öka med ca. 9%. Rörelsemarginalen väntas uppgå till ungefär 9%. Indikationen för helåret är att försäljningen ökar med ca. 15%, inklusive en organisk ökning på ca. 8%, och att rörelsemarginalen når omkring 11,5%. Dessa prognoser är osäkra på grund av svårigheterna att förutse störningar i bilproduktionen till följd av oväntade brister på komponenter från Japan efter jordbävningen.

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 20 april kl 15.00. Gå till vår hemsida www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar