Kvartalsrapport Januari - Mars 2012

Helårsutvecklingen enligt plan
Framsteg i kartellutredning

(Stockholm, 2012-04-27) – – – För perioden januari-mars 2012 rapporterar Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) – världens ledande bilsäkerhetsföretag – rekordförsäljning för ett enskilt kvartal på 2.179 MUSD – en ökning med 3% – och en rörelsemarginal på 7,0%, inklusive en reservering på 14,5 MUSD för beräknade böter i den pågående kartellutredningen i USA. Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och de pågående kartellutredningarna, uppgick rörelsemarginalen till 10,0% jämfört med ”ca 10%” i prognosen för kvartalet (ej ”U.S. GAAP”, se bifogad tabell).

Den organiska försäljningen ökade med 5%, som beräknat.

Rörelseresultatet minskade med 102 MUSD till 153 MUSD, främst på grund av högre kostnader för kapacitetsanpassningar, råmaterial och forskning och utveckling (FoU) samt för reserveringen för kartellböter.

Resultatet före skatt uppgick till 141 MUSD, nettovinsten till 101 MUSD och vinsten per aktie efter utspädning till 1,07 USD.

Operativt kassaflöde uppgick till 98 MUSD och kassaflödet före finansiering till 19 MUSD.

Indikationen för helåret är att försäljningen ökar med 4% med en organisk ökning på ca 7%. Under det andra kvartalet 2012 beräknas koncernens konsoliderade försäljning öka med omkring 3% med en organisk försäljningsökning på ca 7%. Indikationen för helårets rörelsemarginal är oförändrad, mellan 10% och 11%. Under det andra kvartalet beräknas rörelsemarginalen uppgå till mer än 9%. Marginal­uppskattningarna, som exkluderar kostnader för kapacitetsanpassningar och de pågående kartellutredningarna, innebär ett starkare andra halvår med en marginal omkring 11%.

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 27 april, kl 14.30. Gå till vår hemsida www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Power-point-bilder för konferensen kommer strax att kunna laddas ner från Autolivs hemsida.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar