Kvartalsrapport Januari - Mars 2013

Försäljning:         2.135 MUSD
Vinst
per aktie:    1,29 USD
Kassaflöde
:          141 MUSD

(Stockholm, 2013-04-26) – – – Under det första kvartalet 2013 uppgick Autolivkoncernens rörelsemarginal exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellutredningar till 8,8% jämfört med ”omkring 8%” i företagets prognos. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 187 MUSD.

Försäljningen minskade med 2% till 2.135 MUSD och den organiska försäljningen minskade med något mindre än 1%. Minskningen i den organiska försäljningen var mer än 3 procentenheter bättre än prognosen på en minskning om 4%. Rörelseresultatet uppgick till 182 MUSD med en rörelsemarginal på 8,5%, vilket inkluderar nästan 5 MUSD i kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellutredningar. Resultatet före skatt uppgick till 170 MUSD och nettoresultatet till 125 MUSD. Vinsten per aktie efter utspädning var 1,29 USD.

Under det andra kvartalet förväntas Autolivs försäljning och organiska försäljning växa med omkring 3%, och rörelsemarginalen bli omkring 8,5% exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellutredningar. För helåret 2013 är indikationen en organisk försäljningstillväxt på 2-4%, vilket är en liten uppgradering av den tidigare indikationen på 1-3%. Indikationen för en rörelsemarginal runt 9% exklusive kapacitetsanpassningar och kartellutredningar är oförändrad.

Kommentarer från Jan Carlson, VD och Koncernchef
”Jag är mycket nöjd med Autolivs resultat under det första kvartalet, både försäljningen och marginalen var högre än vad vi förväntade oss vid början av året. En bra mix av bilmodeller och högre försäljning i Kina var det som stod ut mest, men mindre försäljningsnedgångar än väntat i Europa och Sydkorea bidrog också till att vi överträffade prognosen. Det är särskilt tillfredsställande att se att våra långsiktiga investeringar i Kina fortsätter att betala sig. Vår tillväxt på 24% i kvartalet, som var mer än 10 procentenheter bättre än tillväxten i Kinas bilproduktion, är ett klart bevis på det.

Vi fortsätter vårt fokus på kostnadskontroll genom rationaliseringar inom tillverkningen, konsolidering av vår leverantörsbas, ökade komponentleveranser från lågkostnadsländer och genomförande av produktivitetsförbättringsprogram. Vi fortsätter också med vårt kapacitetsanpassningsprogram, då vi inte ser några tecken till förbättringar av bilproduktionen i Västeuropa. Under de rådande förhållandena fokuserar vi också på att växa bolaget, inte minst i Kina och inom aktiv säkerhet, samtidigt som vi fortsätter vårt fokus på kvalitet och innovation”.

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 26 april, kl. 14:30. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar