Kvartalsrapport Januari – Mars 2014

Försäljningstillväxt och starkt kassaflöde

(Stockholm, 2014-04-25) – – – För det första kvartalet 2014 rapporterar Autoliv en försäljning på 2.296 MUSD, den högsta försäljningen någonsin för ett första kvartal.

Den organiska försäljningsökningen* i kvartalet var nästan 8%, vilket var bättre än vår förväntan vid kvartalets början på en tillväxt om ”runt 7%”. Kvartalets justerade rörelsemarginal* uppgick till 8,6%, vilket var bättre än vår förväntan för en marginal om “runt 8%”. Det operativa kassaflödet var rekordhögt för ett första kvartal och uppgick till 185 MUSD jämfört med 141 MUSD under 2013 års första kvartal.

Under det andra kvartalet 2014 förväntas försäljningen växa organiskt med runt 5% jämfört med samma period 2013. Den justerade rörelsemarginalen förväntas bli runt 9%. Indikationen för helåret är för en organisk försäljningstillväxt på mer än 5% jämfört med 2013 och en justerad rörelsemarginal runt 9%.

Kvartalet i siffror

(Miljoner U.S. dollar förutom aktiedata) Q1 2014 Q1 2013 Förändring
Försäljning $2.295,8 $2.135,0 7,5%
Rörelseresultat $191,7 $182,4 5,1%
Rörelsemarginal 8,4% 8,5% -0,1%
Justerad rörelsemarginal (1) 8,6% 8,8% -0,2%
Resultat per aktie efter utspädning (2) $1,38 $1,29 7,0%
Justerat resultat per aktie efter utspädning (1, 2) $1,43 $1,32 8,3%
Operativt kassaflöde $185,3 $140,8 31,6%
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellutredningar*
2) Efter utspädning och exkl. återköpta aktier.

Kommentarer från Jan Carlson, VD och koncernchef    
“2014 inleddes med ett stabilt kvartal för Autoliv. Jag är nöjd med vår fortsatt starka försäljningstillväxt och att rörelsemarginalen blev bättre än förväntat. Marginalförbättringen var ett resultat av att produktionen av den högre försäljningen skedde med god effektivitet. Dessutom ökade vi värdet för våra aktieägare genom att återföra över 140 miljoner US dollar under kvartalet.

Kina visade under kvartalet tvåsiffrig tillväxt i bilproduktionen och vi förväntar oss att tillväxttakten i den kinesiska fordonsproduktionen kommer att vara nära 10% för helåret 2014. Vi gör framsteg med våra operationella utmaningar i Europa och Brasilien. En förväntad kraftig minskning av fordonsproduktionen i Brasilien under året är dock ytterligare en börda för vårt förbättringsarbete i landet.

Inom området aktiv säkerhet ökade försäljningen för det fjärde kvartalet i rad med mer än 50% och vi förväntar oss fortsatt stark försäljning. Tillväxttakten inom aktiv säkerhet kommer dock under resten av 2014 att vara mer i linje med vår tillgängliga marknad för dessa produkter. Detta beror på att vår särskilt starka tillväxt inom området under 2013 års tre sista kvartal påverkar jämförelsen år över år. Vi ökar dessutom våra FoU insatser inom detta viktiga tillväxtområde till stöd för den långsiktiga utvecklingen.

Nyligen genomförde vi framgångsrikt en riktad emission av långfristiga obligationer på USA-marknaden, vilket totalt genererade 1,25 miljarder USD till en genomsnittlig ränta runt 3,8% - ett starkt tecken på förtroende för koncernen.

Vi fortsätter att se 2014 som ett år av förändringar med höga investeringar för tillväxt, justeringar av vår geografiska täckning och fokus på våra marginalpåverkande utmaningar.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 25 april, kl. 15:00. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar