Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Stark organisk försäljningstillväxt i Europa och förbättrad justerad rörelsemarginal

(Stockholm, 2015-04-22) – – – För det första kvartalet 2015 rapporterar Autoliv en försäljning på 2.174 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten* var nästan 4%. Den justerade rörelsemarginalen* var 8,9% (Ej U.S. GAAP, se tabell).

Vid kvartalets början förväntades en organisk försäljningstillväxt på “runt 3%” och en justerad rörelsemarginal på “runt 8%”. Den främsta anledningen till den starkare försäljningsökningen var stark försäljning i Europa. Den rapporterade rörelsemarginalen på 3,7% påverkades negativt av kostnader för förlikningar av kartellrelaterade ärenden, samt av det pågående kapacitetsanpassningsprogrammet i Europa med omkring 113 MUSD.

Under det andra kvartalet 2015 förväntas den organiska tillväxten bli runt 6% och den justerade rörelsemarginalen runt 9%. Indikationen för helåret är för en organisk försäljningstillväxt på mer än 6% och en justerad rörelsemarginal på omkring 9,5%.

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, Styrelseordförande, VD och Koncernchef
"Jag är nöjd med vårt första kvartal. Organisk försäljning och justerad rörelsemarginal var båda bättre än vad som förväntades vid kvartalets början. Denna positiva utveckling drevs framförallt av stark försäljningstillväxt i Europa, för både passiva och aktiva säkerhetsprodukter, tillsammans med lägre än förväntade overheadkostnader.

Under kvartalet såg vi ännu en gång stark försäljningstillväxt inom aktiv säkerhet och vi fortsätter att satsa på tillväxt inom detta område samtidigt som vi fortsätter att investera i forskning och utveckling.

Som förväntat visade vår försäljning i Kina endast liten tillväxt under kvartalet. Detta berodde på en ofördelaktig kund mix vi haft sedan andra halvåret 2014. Vi förväntar oss dock gradvis en förbättring under 2015.

Vi har fortsatt att justera vår kapitalstruktur och har nu nått en skuldsättningsgrad på 0,5 gånger, vilket är inom det långsiktiga spann mellan 0,5 och 1,5 gånger som vi först kommunicerade vid vår kapitalmarknadsdag i maj 2013. Detta mål har främst uppnåtts genom direkta återföringar av medel till våra aktieägare genom återköp av egna aktier och utdelningar. I vår cykliska industri ger detta spann oss flexibilitet för framtida tillväxt, samtidigt som vi är förberedda på potentiella kostnader relaterade till pågående kartellärenden.

Under kvartalet gjorde vi framsteg gällande kartellrelaterade ärenden genom att nå ytterligare uppgörelser och vi fortsatte också att genomföra vårt europeiska kapacitetsanpassningsprogram, vilket är viktigt för vår långsiktiga konkurrenskraft i Europa. Vi fortsatte framgångsrikt vårt förbättringsarbete inom rattar och dessutom vår strategi för vertikalintegration, medan vår verksamhet i Brasilien fortsätter att vara en utmaning på grund av den fortsatt fallande bilproduktionen.

Vi fortsätter 2015 med starkt fokus på att vara kvalitetsledande, daglig exekvering och fortsatt förstärkning av vår verksamhet inom aktiv säkerhet, medan vi arbetar vidare mot vår vision att rädda fler liv.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 22 april, kl. 15.00 (CET). Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.


Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar