Kvartalsrapport januari - mars 2017

Rekordförsäljning, överträffar förväntad marginal och tillväxt, (Stockholm, Sverige, 28 april 2017) – För första kvartalet 2017 rapporterar Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en rekordhög försäljning på 2.608 MUSD. Den organiska försäljningen* för kvartalet ökade med 4,4%. Den redovisade rörelsemarginalen uppgick till 8,3% och den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 8,4% (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).

Vid kvartalets början förväntades den organiska försäljningen öka med ”mer än 3%” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 8%”. För andra kvartalet 2017 förväntas den organiska tillväxten bli runt 2% och den justerade rörelsemarginalen runt 8,5%. Förväntan för helåret är oförändrad med en organisk försäljningstillväxt på runt 4% och en justerad rörelsemarginal runt 8,5%. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar).

Kvartalet i siffror 
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.


Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef
”Första kvartalet utvecklades något bättre än väntat, med en organisk försäljningstillväxt* och en justerad rörelsemarginal* som båda överträffade de förväntningar vi hade vid kvartalets början.

Jag är nöjd med att vår andel av orderingången i Passive Safety fortsatte vara på en hög nivå, vilket stärker vår framtida marknadsandel och våra tillväxtförväntningar ytterligare. Situationen inom branschen för passiv säkerhet är oförändrad jämfört med föregående år och vi fokuserar på ett felfritt verkställande av den höga orderingången. Vi fortsätter med teknikanpassningen, men ställer gradvis om till produktionsfokus. Trots den kortsiktiga anspänningen på organisationen som den höga orderingången ger under utvecklingsfasen så lyckades Passive Safety nå en tvåsiffrig rörelsemarginal under kvartalet.

Electronics tog ordrar inom aktiv säkerhet från tre biltillverkare under kvartalet, vilket innebär att den totala orderingången under de senaste tolv månaderna uppgår till åtta order från fem olika biltillverkare. Det är också glädjande att kunna säga att Autoliv är huvudleverantören av aktiv säkerhetsutrustning till nya Mercedes S-klass samt att Volvo Cars är den europeiska premium-tillverkare som vi i februari annonserade att vi vunnit en order från. Den ordern innebär att Autoliv blir leverantör av aktiva säkerhetssystem, inklusive algoritmer till radar och kamerabaserade system.

Vi fortsätter att investera i kompetens och kapacitet för framtiden. Vi har nu rekryterat 982 av de 1.000 ingenjörer vi sa att vi avsåg att rekrytera mellan juli 2016 och juni 2017. Ungefär hälften av dessa finns inom Passive Safety och hälften inom Electronics.

I april kommunicerade vi starten för Zenuity, vårt joint venture med Volvo Cars, som ska utveckla mjukvara för självkörande bilar och förarassistanssystem. Vi ser redan ett betydande intresse från ett flertal biltillverkare. Initiativet med Zenuity är en del av resan mot självkörande bilar, vilket kräver en fusion av ett flertal teknologier och kompetenser, vilket i sin tur kräver ett stort antal samarbeten, allianser och andra partnerskap.

Fordonstillverkningen ökade med närmare 6% under kvartalet, med tillväxt i alla regioner. Samtidigt ser vi en viss osäkerhet kring tillväxten inom fordonstillverkningen, såsom höga lagernivåer och en långsammare försäljningsutveckling, i synnerhet i Nordamerika och Kina. Vi fortsätter att följa situationen och är redo att vidta nödvändiga åtgärder.

Med kvalitet som vår första prioritet fortsätter vi att arbeta för att leverera och uppfylla förväntningarna vad gäller tillväxt och marginaler samtidigt som vi behåller fokus på att rädda fler liv och skapa värde för våra intressenter.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 28 april, kl. 14:00. (CET). Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten. 

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar