Kvartalsrapport januari–mars 2016

Stark försäljningstillväxt och förbättrad rörelsemarginal

(Stockholm 29 april 2016) – – – För det första kvartalet 2016 rapporterar Autoliv en försäljning på 2.430 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten* för kvartalet ökade med närmare 15%. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 9,1% (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).

Förväntan vid kvartalets början var en organisk försäljningstillväxt på ”mer än 10%” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 8,5%”. Anledningen till att försäljningsökningen blev högre än förväntat var en stark försäljning i de flesta regioner.

Under det andra kvartalet 2016 förväntas den organiska tillväxten öka med runt 10% och den justerade rörelsemarginalen förväntas bli runt 8,5%. Indikationen för helåret är nu för en organisk försäljningstillväxt på mer än 7% och en justerad rörelsemarginal på mer än 9%. Förväntningarna för både andra kvartalet och helåret 2016 innefattar det nya samriskbolaget med Nissin Kogyo – Autoliv-Nissin Brake Systems (ANBS).

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef

"Första kvartalet 2016 var ett starkt kvartal för Autoliv. Både försäljningstillväxten och rörelsemarginalen överträffade våra förväntningar från början av kvartalet, det operativa kassaflödet var starkt och vårt justerade resultat per aktie ökade med 17%. Jag är nöjd med kvartalet.

Inom affärsområdet Passive Safety redovisade de flesta regioner stabil tillväxt och försäljningen översteg fordonsproduktionen. Detta var ett resultat av en allmänt gynnsam fordonsmix från en kombination av en hög andel Autoliv-produkter på framgångsrika plattformar och effekterna från nylanseringar under andra halvåret 2015.

Vi såg fortsatt stabil tillväxt för vår verksamhet relaterad till den rådande situationen med återkallanden på marknaden för krockkuddar. Detta gäller både försäljningen av ersättningsgasgeneratorer, som nu ligger högre än vad som tidigare har prognostiserats, och de långsiktiga kontrakt vi vinner.

Första kvartalet var en period med flera viktiga händelser för vårt affärssegment Electronics. Inom aktiv säkerhet fortsatte den starka tillväxten, i synnerhet i Nordamerika och Europa. Nya Mercedes E-klass, allmänt betraktad som bilen med världens mest avancerade självkörande funktioner, lanserades med Autolivs produkter för aktiv säkerhet.

Vi tog dessutom ett viktigt steg i och med att vi slutförde bildandet av vårt samriskbolag med japanska Nissin Kogyo. Det nya samriskbolaget, Autoliv-Nissin Brake Systems, ger oss tillgång till den senaste teknologin inom bromssystem och bromskontroll. Vi ser fram emot att introducera dessa nya produkter till våra kunder världen över.

Med kvalitet som vår första prioritet fortsätter vi att arbeta för att leverera och uppfylla förväntningarna vad gäller tillväxt och marginaler samtidigt som vi integrerar nya verksamheter i Autoliv.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 29 april, kl. 14.00. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar