Kvartalsrapport Juli-September 2013

Kina och aktiv säkerhet fortsätter driva stark försäljningstillväxt

(Stockholm, 2013-10-24) –  –  –  Autolivkoncernens (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb) försäljning uppgick under årets tredje kvartal till 2.119 MUSD, den högsta försäljningen under ett tredje kvartal i bolagets historia. Rörelsemarginalen exklusive kostnader relaterade till kartellutredningar och kapacitetsanpassningar var 8,8% (ej U.S. GAAP, se tabell). Den organiska försäljningstillväxten* uppgick till nästan 9%, knappt 3 procentenheter bättre än företagets tidigare förväntan.

Operativt kassaflöde uppgick till 206 MUSD, det högsta någonsin för ett tredje kvartal och rörelseresultatet till 182 MUSD, vilket inkluderade 3 MUSD i kostnader relaterade till kartellutredningar och kapacitetsanpassningar. Resultatet före skatt uppgick till 177 MUSD och nettovinsten till 125 MUSD. Vinsten per aktie efter utspädning ökade med 5% till 1,29 USD.

Autolivs starka organiska försäljningstillväxt förväntas fortsätta med mer än 9% under det fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen förväntas bli runt 9% exklusive kostnader relaterade till kartellutredningar och kapacitetsanpassningar.

Vi förväntar oss en organisk försäljningstillväxt för helåret 2013 om mer än 5%, vilket skall jämföras med den tidigare indikationen för en tillväxt runt 4%. Indikationen för rörelsemarginalen är oförändrad runt 9% exklusive kostnader relaterade till kartellutredningar och kapacitetsanpassningar, framförallt beroende på negativa valutaeffekter och ineffektivitet i produktionen.

Kommentarer från Jan Carlson, VD och koncernchef
“Vi hade ett stabilt kvartal med stark tillväxt och bättre marginaler än förväntat. Trots att vi har utmaningar är jag mycket nöjd med hur företaget presterar som helhet. I likhet med det förra kvartalet stod Kina och aktiva säkerhetssystem för en stor del av tillväxten, medan operationella problem och valutor hade negativa effekter på våra marginaler.

Vi höll nyligen en öppningsceremoni för vår nya fabrik för drivmedel till krockkuddar i Kina, företagets största investering hittills, med produktionsstart i början av 2014. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår investerings-
strategi, som har som mål att säkerställa tillväxt och att Autoliv är det bolag som har bäst geografisk täckning i vår industrisektor, vilket skapar en långsiktig konkurrensfördel.

Vi förväntar oss att den starka tillväxten fortsätter in i det fjärde kvartalet, återigen pådrivet av Kina och aktiv säkerhet, men nu också av viktiga bilmodellslanseringar och produktionsökningar i Europa, Japan och Brasilien. Utöver vår starka tillväxt inom aktiv säkerhet har vi som mål att denna del av verksamheten skall nå företagets långsiktiga marginalmål på 8% till 9% inom två till tre år. Baserat på vår starka orderingång under de senaste åren tror vi också att vi tar marknadsandelar inom vissa produktsegment.

Parallellt med denna positiva utveckling har vi en utmaning i att fortsätta förändringen av vår europeiska verksamhet så fort som möjligt. En allt större del av vår tillväxt kommer också från Europa där vi för närvarande har en ofördelaktig situation och från Brasilien där vi har utmaningar med leverantörskedjan. Dessa utmaningar i kombination med våra fortsatta investeringar inom aktiv säkerhet kommer att fortsätta att sätta press på våra marginaler in i 2014.

Vår nuvarande tillväxt visar att vi har rätt strategi och i takt med att vi arbetar mot våra strategiska mål, beskrivna under vår kapitalmarknadsdag och slutför den pågående förändringen av bolaget, kommer vi att bygga ett ännu starkare Autoliv. Vår vision är att våra produkter och system i framtiden kommer att rädda 150.000 liv årligen.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 24 oktober, kl. 14:30. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar