Kvartalsrapport Oktober - December 2013

Rekordförsäljning

(Stockholm, 2014-01-31) – – – För det fjärde kvartalet 2013 rapporterar Autoliv en rekordförsäljning på 2.352 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten (ej U.S. GAAP, se tabell) var nära 15%, bättre än prognosen för en tillväxt om ”mer än 9%”.

Högre organisk försäljningstillväxt* i kvartalet ledde till en rekordförsäljning för helåret på 8.803 MUSD och en organisk försäljningstillväxt* på 7%, jämfört med en förväntan vid kvartalets början för en tillväxt på “mer än 5%”. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 10,0% jämfört med prognosen för en marginal på “runt 9%”. Den justerade rörelsemarginalen* för helåret var 9,2%.

Under det första kvartalet 2014 förväntas försäljningen växa med runt 7% organiskt och den justerade rörelsemarginalen bli runt 8%. För helåret är indikationen en organisk försäljningstillväxt på runt 5% och justerad rörelsemarginal runt 9%.

Kvartalet i siffror

Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, VD och koncernchef

“Under 2013 växte den globala bilproduktionen snabbare än vad som förväntades vid årets början. Jag är mycket nöjd med att vi genom fokus på vår strategi kunde dra fördel av tillväxten och avsluta året med rekordförsäljning och tvåsiffrig försäljningstillväxt. Jag är också stolt över att vi under kvartalet återförde 200 miljoner dollar till våra aktieägare genom utdelningar och aktieåterköp.

Kina är idag världens största bilmarknad och vi förväntar oss fortsatt tillväxt i den kinesiska marknaden. Under 2013 ökade vår försäljning i Kina med mer än 25% och under fjärde kvartalet med mer än 40%, en utomordentlig prestation. Under 2014 fortsätter vi att investera för fortsatt tillväxt och vertikal integration i Kina, bland annat har Autolivs två största investeringar hittills har produktionsstart, vilket stödjer den fortsatta utvecklingen.

Aktiv säkerhet är det andra strategiska fokusområdet som utvecklats starkt under 2013. Den goda tillväxten för samtliga produktområden inom aktiv säkerhet gör att vi är på god väg att uppnå försäljningsmålet på en halv miljard dollar 2015 och en rörelsemarginal i linje med hela företagets långsiktiga marginalmål inom två till tre år.

Under 2014 fortsätter vårt förändringsarbete. Vi ser ett år med höga investeringar för att stödja fortsatt expansion i tillväxtmarknaderna, delvis genom vertikal integration. Samtidigt fortsätter vi att justera vår geografiska täckning i linje med förändringarna i marknaden. Vi har också starkt fokus på våra marginalpåverkande utmaningar i Europa och Brasilien.

Genom en kombination av vår tillväxtstrategi, fokus på kvalitet och genomförande av de nödvändiga förändringarna under 2014 ser vi att vi kan åstadkomma marginalförbättringar bortom 2014.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 31 januari, kl. 14:30. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar