Kvartalsrapport Oktober - December 2014

Stark tillväxt i vinst per aktie och förbättrad rörelsemarginal

(Stockholm, 2015-01-29) – – – För det fjärde kvartalet 2014 rapporterar Autoliv en försäljning på 2.354 MUSD. Den organiska försäljningen* (ej US GAAP, se tabell) ökade med mer än 5%. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 10,1%.  

Förväntan vid kvartalets början var en organisk försäljningstillväxt på “omkring 2%” och en justerad rörelsemarginal på “omkring 9,5%”. Det var framförallt stark försäljning i Europa och Nordamerika som ledde till den starkare försäljningstillväxten.

Under det första kvartalet 2015 förväntas försäljningen växa organiskt med omkring 3%. Den justerade rörelsemarginalen förväntas bli omkring 8%. Indikationen för helåret är för en organisk försäljningstillväxt på mer än 6% och en justerad rörelsemarginal runt 9,5%.

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, Styrelseordförande, VD och Koncernchef
“Vi avslutade 2014 med ett kvartal under vilket både försäljningstillväxten och rörelsemarginalen översteg våra förväntningar. För helåret återförde Autoliv genom utdelningar och aktieåterköp rekordhöga 811 MUSD till sina aktieägare. Inom området aktiv säkerhet nådde vi under året en organisk försäljningstillväxt* på 45%. Jag är stolt över vad våra 60.000 medarbetare åstadkom tillsammans under 2014.

Från 1 januari 2015 har vi ändrat företagets struktur och har nu två affärsområden – passiv säkerhet och elektronik. Genom att integrera passiv säkerhetselektronik och aktiv säkerhet i ett nytt affärsområde tar vi nästa steg i företagets utveckling inom elektronikområdet.

Vårt långsiktiga mål är att nå 2 miljarder USD i försäljning inom elektroniksegmentet 2019, av vilket runt 1 miljard USD kommer att vara försäljning av aktiv säkerhet. Trenden inom bilindustrin mot automatisering och i slutänden autonom körning är starkare än någonsin och vi strävar efter att skapa långsiktigt värde inom detta snabbt växande område. Som stöd för vår strategi planerar vi att ytterligare öka investeringarna i forskning och utveckling inom elektronikområdet och planerar under året att anställa upp till 300 elektronikingenjörer.

Under 2015 förväntar vi oss en förbättrad rörelsemarginal för koncernen trots rekordhöga investeringar och FoU kostnader. Denna strategi möjliggörs genom vår fortsatt ledande position inom passiv säkerhet. Inom aktiv säkerhet kommer tillväxten för helåret att påverkas av det faktum att nya produktlanseringar framförallt kommer under årets senare del. Vår marginal inom elektronikområdet påverkas negativt av den starkare dollarn.

Antalet återkallade fordon under 2014 saknar motstycke och visar att vår strategi att vara kvalitetsledare i alla aspekter är det rätta och enda valet. Relaterat till situationen med utbyten av gasgeneratorer inom vår industri har vi nu avtal angående ny tillverkningskapacitet med ett antal biltillverkare och är i diskussioner angående ytterligare kapacitet. Vi ser detta som ett förtroende för vår kvalitetshistorik och tillförlitliga teknologi för gasgeneratorer.

Vi går in i 2015 med starkt kvalitetsfokus. Vi ser också bra tillväxtmöjligheter tillsammans med fortsatta investeringar som stöd för vår långsiktiga strategi, samt marginalförbättringar.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 29 januari, kl. 14.00. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar