Kvartalsrapport oktober–december 2015

Starkt fjärde kvartal – ökar investeringar för framtida tillväxt mot målen för årtiondets slut

(Stockholm 29 januari 2016) – – – Autoliv, världens ledande bilsäkerhetsföretag, fortsätter mot målen för årtiondets slut som presenterades på kapitalmarknadsdagen i oktober 2015, avseende tillväxt, marginaler och avkastning. Under 2016 ökar bolaget sina satsningar inom forskning och utveckling för framtida tillväxt, samtidigt som man indikerar en justerad rörelsemarginal för 2016 över bolagets långsiktiga marginalmål.

För fjärde kvartalet 2015 rapporterar Autoliv rekordförsäljning om 2.520 MUSD. Den organiska försäljningen* för kvartalet ökade med 13,4%. Rörelsemarginalen uppgick till 11,2%. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 11,1% (ej US GAAP, se jämförelsetabell). Förväntan vid kvartalets början var en organisk försäljningstillväxt på ”omkring 9%” och en justerad rörelsemarginal på ”omkring 10,5%”.

Under det första kvartalet 2016 förväntas försäljningen växa organiskt med mer än 10% och den justerade rörelsemarginalen förväntas bli runt 8,5%. Indikationen för helåret är för en organisk försäljningstillväxt på runt 5% och en justerad rörelsemarginal på mer än 9%. Investeringar i FoU kommer att ligga i den övre delen av spannet om 6–6,5%, en signifikant ökning jämfört med föregående år.

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef
”På vår kapitalmarknadsdag i början av oktober 2015 lade vi fram bolagets mål fram till slutet av årtiondet. Under 2015 levererade vi enligt planen och lyckades överträffa vår egen prognos från början av fjärde kvartalet. Under 2016 fortsätter vi att öka takten i vårt FoU-arbete som stöd för långsiktig tillväxt.

Jag är nöjd med Autolivs resultat för kvartalet. Asien, Amerika och Europa uppvisade alla tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, och globalt växte vi med över 13%. Både försäljningen och rörelseresultatet för kvartalet satte nya rekord, vi levererade en justerad rörelsemarginal på över 11% och vi hade ett operativt kassaflöde nära rekordnivån. Vi lyckades genom ett starkt genomförande dra nytta av fordonsproduktionen som var starkare än väntat under kvartalet.

I Kina överträffade fordonstillverkningen uppskattningarna från början av kvartalet, vilket tillsammans med en gynnsam produktmix gjorde det möjligt för oss att uppnå tvåsiffrig organisk tillväxt under fjärde kvartalet, och även uppvisa organisk tillväxt för helåret. Det avslutade ett år som inleddes med en ogynnsam produktmix för Autoliv, följt av instabiliteten på den kinesiska marknaden under sommaren.

Inom området aktiv säkerhet såg vi snabb tillväxt, och nådde för helåret en organisk tillväxt på mer än 30%. I början av januari 2016 lanserades en ny Mercedes E-Class, som är bäst i klassen avseende aktiv säkerhet, med en fullständig uppsättning aktiva säkerhetssystem från Autoliv, bland annat ADAS-kontroll, radar och kameror baserade på våra egna mjukvarualgoritmer. Det var en viktig milstolpe på vägen mot vår ambition att leverera säkerhetssystem som fungerar i verkliga situationer och inte bara i test.

2015 var ytterligare ett år som färgades av rekordmånga återkallade fordon och andra problem inom fordonsindustrin. Även om detta är olyckligt, är det uppmuntrande att se att NHTSA och andra tillsynsmyndigheter nu har ett ännu skarpare fokus på bilsäkerhet. På Autoliv fortsätter vi att sätta kvaliteten främst. Under året har vi ytterligare stärkt vårt interna fokus och vår interna kommunikation för att tydliggöra att för oss är kvalitet alltid vår första prioritet.

Takten i den tekniska utvecklingen i vår bransch är högre än någonsin och under 2016 förväntar vi oss att göra stora investeringar för framtiden för att behålla vår ledande ställning inom bilsäkerhet. Vi planerar för rekordstora investeringar i FoU i övre delen av spannet på 6-6,5% av omsättningen, allt för att vi ska kunna ligga i framkant i den snabba utvecklingen. Den makroekonomiska osäkerheten är dock större än under föregående år och vi följer utvecklingen kontinuerligt och styr våra finanser extra noggrant.

Vi fortsätter att genomdriva vår långsiktiga plan. Våra strategier, mål och ambitioner är tydliga och vi går vidare under 2016 med att leverera produkter och lösningar för säkerhet i verkligheten, samtidigt som vi behåller fokus på att rädda fler liv och skapa värde för våra aktieägare.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 29 januari, kl. 15.00. Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att erhålla kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar