Kvartalsrapport oktober–december 2016

Rekordförsäljning för kvartalet och helåret, fortsatt stark orderingång (Stockholm, 2 februari 2017) – – – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, redovisade en rekordhög försäljning på 10.074 MUSD. Under 2016 utökade bolaget sitt arbete inom forskning och utveckling för framtida tillväxt, samtidigt som man för 2017 indikerade en justerad rörelsemarginal i linje med det långsiktiga målet.

För fjärde kvartalet 2016 rapporterade Autoliv en rekordförsäljning om 2.604 MUSD. Den organiska försäljningen* för kvartalet ökade med 1,1% (ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell). Fjärde kvartalet 2016 hade ungefär tre arbetsdagar färre än samma period 2015, vilket reducerade den organiska försäljningstillväxten* jämfört med föregående år med cirka 5 procentenheter. Justerat för antalet arbetsdagar var den organiska försäljningstillväxten* runt 6%. Rörelsemarginalen uppgick till 9,2%. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 9,3%. Förväntan vid kvartalets början var en ”oförändrad” organisk försäljningstillväxt, och en justerad rörelsemarginal på ”mer än 9%”.

För första kvartalet 2017 väntas den organiska försäljningstillväxten bli mer än 3% och den justerade rörelsemarginalen förväntas bli runt 8%. För helåret väntas den organiska försäljningstillväxten bli runt 4% och den justerade rörelsemarginalen bli runt 8,5%. Investeringarna i forskning, utveckling och teknikanpassning, netto, förväntas ligga i den övre delen av ett spann om 6,5-7,0% av försäljningen för helåret, en markant ökning jämfört med 2016. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar).

      
Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

    
Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef

”Utvecklingen under fjärde kvartalet var i stort sett i linje med våra förväntningar. Jag är särskilt nöjd med tillväxten i Asien där vi för första gången redovisade en försäljning på över 1 miljard U.S. dollar för ett kvartal.

Regionalt steg fordonstillverkningen i Kina med närmare 15% under kvartalet, och vår tillväxt var särskilt gynnsam hos de nationella biltillverkarna. För helåret låg Autolivs organiska tillväxt* i Kina i linje med den starka tillväxten för fordonstillverkningen. Fordonstillverkningen i Nordamerika ökade måttligt under kvartalet, medan vår tillväxt hämmades av lägre försäljning av ersättningsgasgeneratorer och en ogynnsam modellmix. Den europeiska fordonstillverkningen fortsatte att öka från en redan hög nivå.

Inom aktiv säkerhet är det glädjande att vi under kvartalet redovisade en tvåsiffrig försäljningstillväxt för våra kärnprodukter radar och kamerabaserade system, även om det motverkades av försäljningsminskningar för produkter som inte tillhör kärnutbudet. Styrkan i vårt erbjudande inom aktiv säkerhet återspeglades i det faktum att både orderingången och andelen vunna kontrakt för aktiva säkerhetsprodukter ökade väsentligt under helåret. Vi är också nöjda med att ytterligare en europeisk premiumfordonstillverkare valde oss som leverantör av kamerasystem med Autolivs mjukvara. När vi nu har undertecknat det slutliga avtalet för att bilda det samägda bolaget Zenuity tillsammans med Volvo Cars, skapar vi en solid plattform för att utveckla mjukvara för förarassistens och självkörande bilar. Autoliv-Nissin Brake Systems utökar sin kundbas genom ett kontrakt värt totalt 1,1 miljarder U.S. dollar för vårt nya bromssystem till en större plattform med en biltillverkare i Detroit.

Under 2016 redovisade vår verksamhet inom passiv säkerhet den högsta orderingången hittills, och tog för andra året i rad hem ungefär 50% av det tillgängliga ordervärdet, och vi förblir övertygade om att vi är på rätt väg för att överträffa företagets försäljningsmål för 2019 på mer än 12 miljarder U.S. dollar.

Vi är nöjda med att vi under 2016 klarade av att hantera den historiskt höga orderingången vilken ger högre investeringsnivåer och tillväxtkostnader samtidigt som vi levererade ett starkt kassaflöde och en justerad rörelsemarginal inom vårt långsiktiga målintervall. Vi fortsätter att följa den övergripande ekonomiska situationen och läget i branschen och vi är redo att vidta nödvändiga åtgärder, samtidigt som vi fokuserar på att driva igenom vår tillväxtstrategi med ett fortsatt fokus på kvalitet.”

En telefonkonferens hålls på engelska i dag den 2 februari, kl. 15:00. (CET). Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar