Veoneer namnger ordförande och offentliggör informationsdokumentation

(Stockholm, 8 juni 2018)Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelar att Veoneer har namngett Jan Carlson som ordförande efter slutförandet av avknoppningen. Jan Carlson är VD och koncernchef för Veoneer sedan den 1 april 2018. Dessutom har Veoneers s.k. registration statement som registrerats hos Securities and Exchange Commission (SEC) i USA trätt i kraft och finansinspektionen i Sverige har godkänt och registrerat prospektet idag den 8 juni 2018.

Den 24 maj 2018 meddelade Autoliv att dess styrelse har godkänt en. pro rata-utdelning av samtliga utestående aktier i Veoneer till aktieägare i Autoliv. Avknoppningen väntas slutföras den 29 juni 2018.

Efter slutförandet av avknoppningen blir Jan Carlson styrelseordförande i Veoneer samtidigt som han kvarstår som styrelseordförande i Autoliv. Styrelseledamöter i Veoneer blir Jan Carlson (ordförande), Robert W. Alspaugh, Mary Louise Cummings, Mark Durcan, James M. Ringler, Kazuhiko Sakamoto, Jonas Synnergren och Wolfgang Ziebart.

Som tidigare meddelats kommer Mikael Bratt, nuvarande chef för Autolivs segment Passive Safety, tillträda som VD och koncernchef för Autoliv efter slutförandet av avknoppningen. Styrelseledamöter i Autoliv blir som tidigare meddelats Jan Carlson (ordförande), Hasse Johansson, Leif Johansson, David E. Kepler, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu och Ted Senko.

Det s.k. registration statement på Form 10 som Veoneer ingivit till SEC för att registrera dess stamaktier, trädde i kraft den 8 juni 2018. Samma dag registrerade Veoneer sitt prospekt för svenska depåbevis hos finansinspektionen. Registration statement beskriver avknoppningen i detalj och innehåller viktig verksamhets- och finansiell information om Veoneer. Registration statement och prospektet är publikt tillgängliga på www.veoneer.com och www.autoliv.com/investors/veoneer-spin.

Första handelsdag för ordinarie handel i Veoneers aktie på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm väntas bli den 2 juli 2018. Detaljer kring listningsprocessen finns i det pressmeddelande som publicerades av Autoliv den 24 maj 2018 och som finns tillgängligt på www.autoliv.com samt på www.veoneer.com.

För ytterligare information kontakta:

Media: Thomas Jönsson, Communications, tel +46 (0)8 58 72 06 27 Investerare & Analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tel +46 (0)8 58 72 06 71

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, Autolivs och Veoneers förväntande prestation samt sammansättningen av ledning och styrelse i Autoliv och Veoneer efter den fullbordade avknoppningen. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar