Veoneer vald till partner för utveckla kamerasystem med monovision

(Stockholm, 29 maj 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännager idag att en ledande biltillverkare valt Veoneer till partner för att utveckla och producera kamerasystem med monovision, där kamerans hårdvara, mjukvara och algoritmer ingår. Veoneer, Autolivs verksamhet Electronics, väntas knoppas av i slutet av juni 2018 och blir då ett av fordonsindustrins nyaste och samtidigt mest erfarna teknikbolag.

Veoneers monovisionsystem har utformats för att uppfylla eller överträffa de 5-stjärniga säkerhetsstandarder som satts av NHTSA och europeiska NCAP. Veoneer är den enda leverantör som har kapacitet att nå kraven för 5-stjärnig säkerhet med ett kamerasystem för monovision där hårdvara, mjukvara och detektionsalgoritmer har utvecklats internt.

Veoneers kamerasystem för monovision är bäst i sin klass på att upptäcka fotgängare, erbjuda framåtriktad kollisionsvarning och hålla bilen i rätt fil med hjälp av Lane Keep Assist. Veoneer börjar leverera kamerasystem med monovision till denna kund med början år 2022. Som Autoliv Electronics har Veoneer visat hög produktionskapacitet och är en ledande leverantör av högkvalitativa kamerasystem som upptäcker och varnar för fotgängare och djur.

”Vi är mycket stolta över att ha valts till partner för att utveckla och bygga kamerasystem för monovision. Med tio års erfarenhet av algoritmer har vi gjort stora framsteg och utvecklat kamerasystem för monovision som är i världsklass. Vi har drivits av ett engagemang för att minska antalet olyckor och rädda liv,” säger ,” säger Jan Carlson, Autolivs ordförande, VD och koncernchef.
Efter avknoppningen blir Jan Carlson VD och koncernchef för Veoneer.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Veoneer

Veoneer har som ambition att bli en ledande systemleverantör av förarassistanssystem (ADAS) och självkörande bilar samt en marknadsledare inom säkerhetselektronik till bilar. Veoneer utvecklar och bygger hårdvara, mjukvara och elektroniksystem i världsklass. Företaget erbjuder produkter inom aktiv säkerhet, såsom fordonsradar, kameror och förarassistanssystem, kameror för mörkerseende och positioneringssystem, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Veoneer har tillsammans med samriskbolag 7500 medarbetare i 13 länder. Veoneer är för närvarande ett dotterbolag till Autoliv, Inc. Börsnotering förväntas ske i juli 2018, under symbolen ’VNE’ på New York Stock Exchange och ’VNE SDB’ på Nasdaq Stockholm.

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än
72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”.
I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.
 

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar