Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

» Rörelseresultatet ökade till 21,5 mkr och omsättningen ökade med 31% till 208,3 mkr under delårsperioden «

Perioden 1 januari – 30 september 2007
• Nettoomsättningen uppgick till 208,3 (158,4) mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 21,5 (4,5) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 20,9 (2,5) mkr.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 16,9 (-0,5) mkr .
• Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,02) kronor.
• Totalt antal kunder är 57 000 (54 800), varav företagskunder 48 500 (43 000).
• I augusti förvärvades verksamheten i hostingbolaget Rekall AB.

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Prenumerera

Dokument & länkar