Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Rörelseresultatet ökade till 13,8 mkr och omsättningen ökade med 40% till 142,0 mkr under första halvåret 2007

Perioden 1 januari – 30 juni 2007
• Nettoomsättningen uppgick till 142,0 (101,6) mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (3,3) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 13,2 (1,7) mkr.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 12,0 (-1,0) mkr .
• Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,01) kronor.
• Totalt antal kunder är 57 500, varav företagskunder 48 200.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 1 augusti 2007 förvärvade Phonera AB verksamheten i Rekall AB

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Dokument & länkar