Jesper Otterbeck avgår ur Availos styrelse

Jesper Otterbeck har av personliga skäl begärt utträde ur styrelsen för Availo AB (publ) (”Availo”), tidigare Phonera AB (publ). Jesper Otterbeck har varit med i styrelsen för Availo sedan 2007.

–    Jag såg redan strax före årsskiftet att jag skulle få svårt att finna den tid som krävs för att göra ett gott styrelsearbete. Vid en diskussion i december med ordföranden kom vi överens om en plan att avgå vid den ordinarie stämman 2014. Tyvärr var vår bedömning både av min tillgängliga tid och tidskraven för arbetet i Phoneras styrelse felaktiga, och då jag inte vill sitta i en styrelse där jag inte har tid/möjlighet att engagera mig tillräckligt valde jag med visst vemod att avgå nu istället. Jag vill tacka bolaget och den övriga styrelsen för både roliga och givande år. Det säger Jesper Otterbeck.

–    Jag beklagar Jespers avgång ur styrelsen men har samtidigt förståelse för hans beslut. Jesper har under många år varit en stor tillgång för styrelsearbetet i Phonera. Jag vill därför tacka honom för en värdefull insats och ett långvarigt engagemang i bolaget. Det säger Availos ordförande Henric Wiklund.

Availos valberedning är informerad om Jesper Otterbecks begäran om utträde ur styrelsen och en ersättare kommer att utses senast i samband med årsstämman 2014.

För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund, Styrelseordförande Availo AB (publ)

Mobil: 0701-82 00 00


AVAILO AB (publ) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availokoncernen skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikationslösningar för telefoni, internet och hosting. Availokoncernen har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2013 395,0 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com
 

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Prenumerera

Dokument & länkar