Phonera har träffat en överenskommelse om förvärv av 92 % av aktierna i Rix Telecom AB (publ)

Phonera AB har träffat en överenskommelse med tele- och internetoperatören Rix Telecoms största ägare om att förvärva 92 % av aktierna i Rix Telecom AB (publ). Phonera blir därmed en ledande aktör inom IP-telefoni och IP-tjänster till små och medelstora företag på den svenska marknaden.

Med Rix Telecom tillförs Phonera en breddad kompetens och produktportfölj inom IP-telefoni och IP-baserade tjänster som hosting och internetförbindelser vilket stärker bolagets position inom segmentet små och medelstora företag. Tillsammans blir det sammanslagna bolaget en ledande aktör inom IP-telefoni och IP-tjänster till små och medelstora företag på den svenska marknaden. Enligt överenskommelsen skall förvärvet vara slutfört den 16 november 2007.

- Phonera befinner sig i en stark tillväxtfas och med Rix Telecom stärker vi ytterligare vår position på den svenska företagsmarknaden för tele- och datatjänster. Phonera tillförs en strategisk viktig kundbas inom IP-baserade tjänster och sammanslagningen medför en rad synergier inom försäljning, tjänster och organisation, säger Henric Wiklund, vd i Phonera.

Rix Telecom AB startade sin verksamhet som virtuell telefonioperatör 1988 för att året efter investera i en egen AXE-växel. Rix Telecom arbetar under namnet RixPort80 och är resultatet av samgåendet mellan teleoperatören Rix Telecom och Internetoperatören Port80 år 2004. RixPort80 är idag en av landets tio främsta Internetleverantörer med en bred tjänsteportfölj av avancerade IP-tjänster. Strategiskt har fokus under senare år skiftats från traditionella telefonitjänster med fokus på privatmarknaden till att erbjuda IP-baserade tjänster till små- och medelstora företag. Koncernen omsatte 78,5 Mkr och tjänade 3,1 Mkr under årets första sex månader. Bolaget har knappt 40 medarbetare i Stockholm och Göteborg. För mer information se www.rixtelecom.se.

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Prenumerera

Dokument & länkar