Phonera inleder återköp av egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 12 maj 2011 har styrelsen i Phonera AB fattat beslut om återköp av egna aktier i bolaget.


Styrelsen för Phonera AB har beslutat att inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman den 12 maj 2011 ge verkställande ledning i uppdrag att återköpa aktier i bolaget. Återköpet av aktier ska högst uppgå till 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Phoneras kapitalstruktur efter bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Förvärv kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm AB och för förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv kan ske från den 23 augusti 2011 och fram till och med nästa årsstämma.
 
Det högsta antalet aktier som avses återköpas uppgår till 630 363 stycken till ett högsta pris om 31 518 165 kronor. Det totala antalet aktier utgivna är för närvarande 7 988 983 stycken. Phonera AB äger för närvarande 168 535 egna aktier, vilket motsvarar 2,11 % av det totala antalet aktier
.

För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund

VD Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 00

E-post: henric.wiklund@phonera.se


PHONERA AB (publ) fokuserar på två kärnaffärer riktade mot enbart företag och är organiserat i två dotterbolagskoncerner – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke och helägt dotterbolag inom Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2010 335,4 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com

Taggar:

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Dokument & länkar