Styrelsen föreslår minskad samt senarelagd utdelning

- Vilket tidigare meddelats via Robert Öjfelths VD-ord i rapporten för kvartal fyra 2012.

Följande kommunicerades i rapporten för kvartal fyra 2012 via VD-ordet:

”Styrelsen kommer att föreslå en minskad utdelning för 2012 och att utdelningen sker under det fjärde kvartalet 2013. Förslaget motiveras med att kassaflödet påverkades negativt 2012 och att likviditetsutrymmet ska bibehållas för rörelsen och strategiska förvärv under 2013. Vidare påverkades resultatet väsentligt det tredje kvartalet efter förlikningen med TDC Sverige AB som Phonera ingick. Den avsåg retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden 2008-2010.

På grund av fortsatt efterfrågan i våra datacenter har beslut tagits för att ytterligare investera för utvidgning av kapacitet under första kvartalet 2013 i såväl Oslo som Sätra. Styrelsen håller samtidigt fast vid de finansiella målen att nå en omsättning på 500 mkr år 2014 och en lönsamhet på i snitt 12 % per år. 2012 nådde Phonera ej tillväxtmålet och resultatmålet påverkades markant av förlikningen med TDC.”

I kallelsen till årsstämma som idag offentliggjorts på bolagets webbplats samt genom separat pressmeddelande föreslår styrelsen avstämningsdag för utdelning  till måndagen den 7 oktober 2013 och att om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen  komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 10 oktober 2013.


För ytterligare information kontakta:

Robert Öjfelth, VD och Koncernchef Phonera

Mobil: 0701-82 00 07

E-post: robert.ojfelth@phonera.se

www.phonera.se


PHONERA AB (publ) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikationslösningar för telefoni, internet och hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2012 397,8 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com
 

Taggar:

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.