Ändring i Avanza Banks valberedning

Till följd av ägarförändringar i Avanza Bank Holding AB (publ) har Henrik Schmidt, som företrädare för Montanaro Asset Management, utsetts till ledamot i valberedningen. Sten Dybeck, som representerar familjen Dybeck inklusive bolag,  lämnar samtidigt valberedningen, men kommer fram till årsstämman att kvarstå som adjungerad.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:

  • Avanzas ordförande Sven Hagströmer (representerar Sven Hagströmer med familj och bolag)
  • Erik Törnberg (representerar Creades AB)
  • Ulf Hjalmarsson (utsedd av Lannebo Fonder), samt
  • Henrik Schmidt (representerar Montanaro Asset Management)

Erik Törnberg är valberedningens ordförande

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 april 2013.

Förslag till valberedningen kan skickas med post till:

Avanza Bank

Att: Valberedningen

Box 1399

111 93  STOCKHOLM

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande

Telefon: 08-412 011 00

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 750 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar