April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 50 400 och uppgick vid månadens slut till 761 000. Det innebär en ökning med 7 950 kunder under april. Nettoinflödet i april var 1 080* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 9 040* MSEK under 2018.

April
2018
Mars
2018
 Förändring
månad %
April
2017
 Förändring
år %
Kunder, st  761 000  753 100 1  617 000 23
Nettoinflöde, MSEK 1 080* 1 380 -22 2 030 -47
Sparkapital, MSEK 301 400 288 700 4 263 900 14
varav inlåning, MSEK 45 300* 44 700 1 36 400 24
Utlåning, MSEK 10 800* 10 400 4 8 800 23
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 280* 4 300 0 4 290 0
varav Superbolånet PB, MSEK 5 550* 5 480 1 4 500 23
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 960* 630 52 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  59 800 51 200 17 52 800 13

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 750 000 kunder med cirka 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera