Återköp av egna aktier

Styrelsen för Avanza AB (publ) har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza AB (publ), som erhölls på årsstämma den 22 mars 2007, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma. Avanza AB (publ) har idag inget innehav av egna aktier.

Återköpet kommer att ske i omgångar och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Förvärven av egna aktier ska ske under tiden fram till årsstämma 2008. Återköpen ska ske över börsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att genomföra en justering av storleken på det egna kapitalet, till följd av att de nya reglerna om kapitaltäckning (Basel II) medför ett lägre kapitalbehov.

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar