Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 augusti 2014 till 350 200 stycken, motsvarande en ökning med 33 700 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 613 500. Nettoinflödet i augusti uppgick preliminärt till 1 170 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-augusti uppgick därmed preliminärt till 12 400 MSEK.

Månadsstatistik – augusti
Förändring en månad Förändring ett år Augusti
2014
Juli
2014
Augusti
2013
Antal affärer* per dag, st 10 %  8 % 28 700 26 200 26 600
Förändring en månad Förändring ett år 31 augusti
2014
31 juli
2014
31 augusti
2013
Sparkapital, MSEK 1 % 32 % 133 100 131 400 100 900
Utlåning, MSEK 2 % 56 % 4 720** 4 650 3 020
varav Bolån, MSEK 6 % - 1 360** 1 280 -
Inlåning, MSEK 1 % 13 % 18 900** 18 800 16 700
Kunder, st 1 % 16 % 350 200 346 100 303 100
Konton, st 1 % 19 % 613 500 605 300 516 700
Augusti**
2014
Juli
2014
Augusti
2013
Nettoinflöde, MSEK -30 % 50 % 1 170 1 670 780

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.

För ytterligare information vänligen kontakta:     

Martin Tivéus, VD
070-861 80 04
martin.tiveus@avanza.se

Om Avanza:

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 350 000 kunder med över 130 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse ”Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: www.avanza.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera