Avanza Bank AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av förlagslån på Nasdaq Stockholm

Den 3 december 2015 offentliggjorde Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) sin emission av ett förlagslån med en löptid på tio år, förfallodatum 10 december 2025. Förlagslånet uppgår till
100 miljoner kronor och löper med en rörlig kupong på 3M STIBOR + 300 punkter.

Med anledning av emissionen har Avanzas styrelse upprättat ett prospekt avseende notering och handel av lånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Finansinspektionen har idag godkänt prospektet. Ansökan om att uppta förlagslånet till handel kommer att lämnas in. Första dag för handel är beräknad till omkring den 3 februari 2016.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på https://www.avanza.se/ir och www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Avanza.

”Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 klockan 12:00."

För ytterligare information vänligen kontakta:     

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas affärsidé är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt pensionssparande. Avanza har över 460 000 kunder med över 190 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 2,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sex åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 270 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.