Avanza Bank publicerar årsredovisningen för 2011

Från och med idag, torsdagen den 15 mars 2012, finns årsredovisningen 2011 för Avanza Bank Holding AB (publ) tillgänglig på koncernens webbplats, avanza.com. 

Avanza Bank har valt att ha en helt webbaserad årsredovisning. Detta beslut ligger i linje med Avanza Banks internetbaserade affärsmodell och genom att avstå från att producera och distribuera en tryckt version av årsredovisningen görs även besparingar ur både miljö- och kostnadssynpunkt.


För mer information:
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04


avanzabank.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar