December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 december 2015 preliminärt till 467 600 stycken, motsvarande en ökning med 96 400 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick preliminärt till 851 700. Nettoinflödet i december uppgick preliminärt till 2 020 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde under perioden januari-december på 25 200 MSEK. Årets sista kvartal var också aktivt med hänsyn tagen till transaktioner inom Corporate Finance och mer i linje med aktiviteten under de två första kvartalen.

Månadsstatistik – december
Förändring en månad Förändring ett år December
2015**
November
2015
December
2014
Antal affärer* per dag, st –1 % 113 % 83 200 83 700 39 100
Förändring en månad Förändring ett år 31 dec
2015**
30 nov
2015
31 dec
2014
Sparkapital, MSEK –1 % 35 % 191 600 194 300 141 900
Utlåning, MSEK 4 % 22 % 6 550 6 310 5 350
varav Bolån, MSEK 3 % 35 % 2 720 2 650 2 010
Inlåning, MSEK –2 % 34 % 30 300 30 900 22 600
Kunder, st 2 % 26 % 467 600 458 500 371 200
Konton, st 2 % 29 % 851 700 836 100 658 300
December
2015**
November
2015
December
2014
Nettoinflöde, MSEK –11 % –8 % 2 020 2 280 2 190

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.
** Preliminära siffror.

För ytterligare information vänligen kontakta:     

Martin Tivéus, VD
070-861 80 04
martin.tiveus@avanza.se

Om Avanza:

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas affärsidé är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 460 000 kunder med över 190 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 2,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fem åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse ”Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: avanza.se/ir

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 270 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera