Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

• Rörelseintäkterna ökade med 21 (67) procent till 406 (336) MSEK
• Resultatet efter skatt ökade med 25 (79) procent till 168 (134) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 6,11 (4,88) SEK
• Resultat per aktie under den senaste tolvmånadersperioden ökade till 8,08 (6,06) SEK
• Överkapitalisering i slutet av året bedöms uppgå till 11-12 SEK per aktie
• Antal konton ökade med 19 (16) procent till 155 000 (130 000 per den 31 december 2006) st och totalt sparkapital ökade med 14 (25) procent till 49 400 MSEK (43 200 MSEK per den 31 december 2006)

Tredje kvartalet

• Rörelseintäkterna ökade med 52 (18) procent till 132 (87) MSEK
• Resultatet efter skatt ökade med 68 (6) procent till 57 (34) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 2,08 (1,23) SEK

VD-kommentar

”Under tredje kvartalet var nettosparandet 130 procent högre och vi fick närmare 80 procent fler nya konton än under samma period förra året. Intäkterna var mer än 50 procent högre och vinsten närmare 70 procent högre. Allt är huvudsakligen ett resultat av att Avanza erbjuder det bästa sparandet. Det var kort och gott ett bra kvartal”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza.

”Marknaden var turbulent under tredje kvartalet till följd av kreditoro på världens kapitalmarknader. Avanzas privatsparare var dock redan före nedgången defensiva och var därför relativt sett förberedda när oron bredde ut sig. Det innebar betydligt lugnare reaktioner än vid tidigare börsnedgångar. Det är dock för tidigt att säga om oron helt lagt sig.”

”Minst nöjda är vi med nettosparandet – med marknadens bästa sparande tycker vi att Avanza borde attrahera ännu mer kapital. Förutsättningarna är dock goda för såväl ett bra nettosparande som ett bra kontoinflöde under fjärde kvartalet. Inför 2008 bedrivs ett intensivt arbete för att kunna öka tillväxttempot ytterligare och vi kommer under de närmaste sex månaderna lansera flera nya produkter och tjänster.”

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar