Delårsrapport januari – mars 2011

- Rörelseintäkterna ökade med 19 (41) procent till 183 (154) MSEK

- Resultatet efter skatt ökade med 23 (66) procent till 90 (73) MSEK

- Resultat per aktie ökade med 21 (66) procent till 3,23 (2,66) SEK

- Nettoinflödet uppgick till 4 060 (4 420) MSEK, motsvarande 5 (7) procent av sparkapitalet vid årets början

- Antal konton ökade med 6 (9) procent till 372 500 (352 200 per den 31 december 2010) st och totalt sparkapital ökade med 5 (16) procent till 86 100 (82 000 per den 31 december 2010) MSEK

- Nicklas Storåkers lämnar över som VD inom ett år

 

För ytterligare information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 750 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar