Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under januari 2018 ökat med 22 600 och uppgick vid månadens slut till 733 200. Nettoinflödet i januari var 4 500* MSEK. 

 Januari 
2018
December 
2017
Förändring  
månad %
 Januari 
2017
Förändring  
år %
Kunder, st 733 200 710 600 3 586 800 25
Nettoinflöde, MSEK 4 500* 1 300 246 3 480 29
Sparkapital, MSEK 282 600 273 400 3 235 700 20
Utlåning, MSEK 9 840* 9 510 3 8 470 16
  varav Superbolånet PB, MSEK 5 350* 5 280 1 4 200 27
  varav värdepapperskrediter, MSEK 4 490* 4 230 6 4 270 5
Inlåning, MSEK 41 900* 43 200 -3 34 600 21
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  69 400* 65 500 6 57 000 22

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera