Johan Prom kommer att lämna sitt uppdrag som VD på Avanza

Johan Prom, VD och koncernchef för Avanza, har i samråd med styrelsen beslutat lämna sitt uppdrag. Johan kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till dess att en ny VD har tillträtt.

”Johan har bidragit med stor kompetens från dagligvarubranschen, vilket berikat oss mycket.  Under våra samtal har det blivit allt tydligare att Johans hjärta inte klappar lika hårt för finansbranschen. Jag har stor förståelse för det, men tycker att det är trist”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza.

”Avanza är ett spetsigt konsumentföretag som förändrar sin bransch, men jag har upptäckt att finansbranschen inte är min hemmahamn. Jag har haft en inspirerande tid på Avanza och kommer att sakna mina kollegor, deras engagemang och idérikedom”, säger Johan Prom.

Johan Prom har en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning och tolv månader från bolagets sida. Den träffade överenskommelsen ger Johan full ersättning under nio månader från idag. 

Johan Prom kommer arbeta vidare som VD till dess ny VD har tillträtt, dock längst sex månader. Processen med att hitta en ersättare påbörjas omedelbart.

"Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 08:40 (CEST)."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Hagströmer, Ordförande Avanza, 070 728 81 92

Johan Prom, VD, 070-689 23 46,
johan.prom@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53
sofia.svavar@avanza.se 

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller försäkringsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 600 000 kunder med drygt 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar strax över 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner och näst störst sett till omsättning på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 750 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Citat

Johan har bidragit med stor kompetens från dagligvarubranschen, vilket berikat oss mycket. Under våra samtal har det blivit allt tydligare att Johans hjärta inte klappar lika hårt för finansbranschen. Jag har stor förståelse för det, men tycker att det är trist
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
Avanza är ett spetsigt konsumentföretag som förändrar sin bransch, men jag har upptäckt att finansbranschen inte är min hemmahamn. Jag har haft en inspirerande tid på Avanza och kommer att sakna mina kollegor, deras engagemang och idérikedom
Johan Prom