Juli: Stora fondköp på stark sommarbörs

Svenska sparare ökar under juli fondköpen och gör i snitt 1,4 fondaffärer.  Det är plus 74 % jämfört med fjolårets julimånad.

”Svenska börsens uppgång på 6 procent i juli är den starkaste av världens större börser i sommar och det har gjort starkt intryck på svenska fondsparare som genomför flest fondköp på fem år. Spararna väljer mest Sverigefonder och hela 4 av 5 fondsparare har valt fonder med mer börsfokus”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Svenska fondsparare gör under juli månad de största köpen sedan den stora återhämtningen sommaren 2009. Årets sommarhandel präglas av både ovanligt många aktiva sparare och ovanligt stora köpbelopp, eller 181 procent större belopp än under fjolåret.

”Före sommaren var framför allt äldre sparare skeptiska. Nu är däremot fondsparare i alla åldrar tillbaka vid köpknappen. De vanligaste köpen bland aktiefonder är Sverige-, svenska småbolag- och globalfonder. Dessutom är hela 9 av 10 av fondaffärer är köp”, säger Hemberg.

Börserna i tillväxtländerna har också pekat uppåt i sommar. Kina och Östeuropa är plus 2-5 procent. Detta har däremot inte varit tillräckligt för att intressera svenska sparare, istället har spararna som valt bland utländska fonder köpt breda globalfonder vilka också gynnats av starkare siffror i USA. Renodlade USA-fonder finns också bland de mest köpta, men de når inte topplistan. 

”En mindre grupp sparare fortsätter att bromsa i korta räntefonder, trots att de endast stigit i snitt 0,1% under juli månad. De behöver däremot inte vara ett tecken på skepsis, utan kan vara ett tillfälligt mer avvaktande val under sommarledigheten”, säger Hemberg.

Större optimism märks hos de fondsparare som under senare år valt företagsobligationsfonder. Sparare säljer nu dessa företagsobligationsfonder med fokus på lågriskbolag och väljer de med betydligt högre riskfyllda bolag, i tron att de ska gynnas av en starkare konjunktur.

Sommarbörserna
1-29 juli (%)
Sverige 6,0
Storbritannien 5,7
KINA 5,2
USA 4,3
DAX 3,4
Ryssland 3,0
Sydafrika 1,1
Indien 0,0
Källa Avanza   Bank

Mest köpta i juli Mest sålda i juli
1. Sverigefonder 1. Hedgefonder
2. Räntefonder (korta) 2. Företagsobligationsfonder (låg risk)
3. Företagsobligationsfonder (högrisk) 3. Tillväxtfonder
4. Biotekfonder 4. Svenska småbolagsfonder
5. Globafonder 5. Räntefonder (korta)

Källa: Avanza Bank.

Fondhandel privatpersoner
Förändring en månad Förändring ett år Juli 2013 Juni 2013 Juli 2012
Fondaffärer per fondkonto och mån 17 % 74 % 1,4 1,2 0,8
Fondaffärer, st 16 % 87 % 283 000 243 000 151 000
Fondaffärer per dag 12 % 82 % 9 100 8 100 5 000
Omsättning i fondsparandet, MSEK -13 % 74 % 2 600 3 000 1 500
Omsättning i fondsparandet* -15 % 57 % 11 % 13 % 7 %

Källa: Avanza Bank med 204 000 fondkonton.
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 750 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar