Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 66 200 och uppgick i juni till 636 900. Det innebar en ökning med 9 960 kunder under juni. Nettoinflödet i juni var 3 490* MSEK, vilket gav ett totalt nettoinflöde på 17 300* MSEK hittills under 2017. I nettoinflödet för juni 2016 ingick 300 MSEK från det utökade samarbetet med Remium.

Juni
2017
Maj
2017
Förändring
månad %
Juni
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  55 600* 54 200  3 55 800 0
Sparkapital, MSEK 261 600 261 000 0 199 200 31
Utlåning, MSEK 8 760* 8 610 2 6 620 32
  varav bolån 4 660* 4 580 2 3 020 54
  varav värdepapperskrediter 4 100* 4 030 2 3 600 14
Inlåning, MSEK 40 300* 38 700 4 34 900 15
Kunder, st 636 900 626 900 2 516 900 23
Nettoinflöde, MSEK 3 490* 3 190 9 2 580 35

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 600 000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 750 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.