Kommuniké från extra bolagsstämma

På extra bolagsstämman den 12 oktober 2007 i Avanza AB (publ) beslutades om minskning av reservfonden med 117,4 MSEK för överföring till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att skapa ytterligare utrymme för att återköpa aktier inom ramen för det återköpsprogram som antogs på årsstämman i mars 2007.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 070-861 80 01

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar