Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 58 000 och uppgick vid maj månads slut till 768 700. Det innebär en ökning med 7 660 kunder under maj. Nettoinflödet i maj var 2 080* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 11 100* MSEK under 2018.

Maj
2018
April
2018
Förändring
månad %
Maj
2017
Förändring
år %
Kunder, st 768 700 761 000 1 626 900 23
Nettoinflöde, MSEK 2 080* 1 080 93 3 190 -35
Sparkapital, MSEK 306 600 301 400 2 269 700 14
varav inlåning, MSEK 46 500* 45 400 2 38 700 20
Utlåning, MSEK 11 500* 10 800 6 8 610 34
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 280* 4 280 0 4 030 6
varav Superbolånet PB, MSEK 5 640* 5 550 2 4 580 23
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 1 560* 960 63 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  56 800  54 100*** 5 54 200 5

*       Preliminära siffror.
**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.
***   Korrigerad jämfört med vad som tidigare rapporterats

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 750 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera